DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 132 —


Izvještaj šumarskog odbora.


Prije nego u kratko spomenemo razpravu samoga kongresa


priobćiti demo izvještaj šumskog kongresnog odbora, kojem je


program kongresa predložen bio.


Tri glavna pitanja, što ili je ministarstvo prema tomu


programu postavilo, na ime:


1. Kako se ima u obće sa šumami postupati?
2. Koje bi se šumsko-redarstvene mjere poprimiti imale u
pogledu čuvanja šuma, posrednog unapredjenja i promicanja
šumskog gospodarenja, kad i shodnog uživanja šuma?
3. Kako da se zakonom uredi šurasko-kazneni postupak i
odšteta, koja se ima dati šumovlastniku za učinjenu mu štetu ?
uzeo je šumski odbor u potanku razpravu.
Buduć 0 narodno-gospodarstvenoj važnosti šuma dvojbe


biti ne može, to se prvo glavno pitanje luči prije svega u druga


dva pitanja:


a) U koliko da se postupak sa šumami obdiiia, inih korporacija
i zaklada stavi pod nadzor države?
b) Koje bi se stege imale nametnuti privatnom šumovlastniku
?


U pogledu šuma obćina, inih korporacija i zaklada, izjavio
se je šumski odbor jednoglasno onamo: da se obzirom na
to, što javni interes neobhodno zahtjeva, da se stanovita množina
šuma u zemlji i nadalje kao šuma uzdrži i s njom svrsishodno
gospodari, ove šume svakako stave pod neposredni državni
nadzor, ali odbor ipak drži, da bi bilo dovoljno, kad bi
se obćine, ine korporacije i zaklade stegnule na pravo presentacije
po njima postavljenog šumskog osoblja, dočim bi država
za vodjenje nadzora nuždno osoblje sama postaviti imala.


Glede gospodarenja sa privatnimi šumami, koje se s javnih
obzira takodjer ograničiti ima, predlaže ministarstvo u programu
najnuždnije stege. Ono nastoji, da u pogledu šumskog gospodarenja
privatnom vlastniku ostavi što slobodnije ruke, jer ne
ne zahtjeva niti predloženje gospod. osnova, niti podržavanje