DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 130 i
velikih kiša) tociljanje drva obavlja ili kada takove vode odnesu
drvo, koje je bilo za tociljanje priredjeno, pošto se time
njihovo štetno djelovanje još više povećava. Usljed toga nastale
štete nisu nastale jedino od tociljanog drva, već su u stanovitom
dielu posljedica velike vode, koja, kao i svaka ina voda,
i bez tociljanja odštete prouzročuje.


Iz toga razloga ne može se niti od dotičnog poduzetnika
zahtjevati, da on sam nosi svu odtud nastavšu štetu ili da ju
podizanjem odnosnih gradjevina nastoji sam zapriečiti. Dapače
moralo bi se odrediti, da sve štete, koje se na takim vodama,
gdje se drvo tocilja, dogadjaju ili kroz nje sbivaju kao i sve
zaštitne gradjevine, koje se podići moraju, u koliko ne služe
jedino za čuvanje naprava i vlastničtva poduzetnika, ili u koliko
ih s osobitih razloga nisu dužne obćine ili država podići,
imadu u jednakim dielovima nositi ili izvesti poduzetnik i dotični
vlastnici.


Vode, koje su vlastničtvo privatnika, mogu se za tociljanje
drva upotriebiti samo privolom dotičnog vlastnika.


XI. U pogledu zakonskih ustanova, kojimi bi se
šumsko-kazneni postupak i do pitanje nakna, da
šumovlastnika za počinjene mu štete urediti
imali , imadu se osobito sliedeće okolnosti uvažiti.
Čuvanje šuma skopčano je sa velikim potežkoćama. Sumokvarcima
i kradljivcima, može se učin dokazati samo izjavom
onoga, koji ih je na činu zatekao. Pošto se prestupci i štete
u šumah vrlo često opetuju, to bi kazneni postupak morao biti
brz i kratak. Procjena štete, nanesena šumovlastniku po šumoštetnicima
i kradljivcima, dosta je suztezljiva i nesjegurna. Da
se u tom pogledu predusretne samovolji, moralo bi se u zakonu
nuždno odrediti. Prema tomu bile bi u glavno nuždne sliedeće
zakonske ustanove.


Izjava zakletog šumskog osoblja, učinjena pozivom na službenu
zakletvu ima podpunu moć dokaza, ako ju osobite okolnosti
ne čine dvojbenom.


Šumsko osoblje imalo bi svoje prijave o pronadjenim
šumsko-redarstvenimi prestupcima, izuzev slučaje veUke sile i