DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 129 —


oblasti, koja bi morala o tom odmah obaviestiti sve interesirane
obdine i zemljoposjednike. Tko bi se od njih za taj podhvat
natjecati želio, morao bi to prijaviti. Nakon toga imalo bi, ako
se to jur iz prijašnjih izviđa zaključiti ne da, izići povjerenstvo
na lice mjesta, koje bi moralo iztražiti, da li javni obziri dopuštaju,
da se u dotičnoj vodi tociljanje drva dozvoli.


Ako se pri tom pronadje, da bi se tociljanje drva u obde
dozvoliti moglo, pak ako bi se više osoba za tu povlasticu natjecalo,
tad bi valjalo pokušati, da se glede toga medjusobno
sporazume i nagode. Ne uspije li to, tad bi im valjalo, isto
tako, kao da se je samo jedan poduzetnik najavio bio, podieliti
tu dozvolu najviše na 100 godina.


Tako dugačko vrieme moglo bi na ime biti nuždno radi
potrajnog uživanja šuma. Ako se poduzetnici medju se sporazumiti
mogli nebi, tad bi se morala dati prednost onome, koji
ima najveće i najvriednije šume bez obzira na to, da li su njegovo
vlastničtvo ili ih je on kupio, da ih samo izradi.


Nu taj bi, kao i svaki drugi poduzetnik za tociljanje drva,
bio dužan, da od šumovlastnika, čije šume tako sgodno leže,
da bi se drvo iz njih podjedno tociljati moglo, prekupi te šume
uz procienbenu vriednost ili da uz primjerenu cienu preuzme
sječu, iztociljanje i unovčenje drva iz tih šumah. U ostalom
moralo bi se dotičnoj pol. oblasti dati pravo, da može staviti
još eventualno potrebite ine uvjete, uz koje bi se zamoljena
dozvola podieliti mogla. U tom smjeru moralo bi se pol. oblastima
naročito staviti u dužnost, da pri tom s vida ne puste
tu okolnost, da se osnivanjem takovih velikih splavišta drva,
pruža prilika, da se šume prekomjerno sjeku, da se pomladjivanje
šuma zapušta i utire put nestašici drva u dotičnom kraju.
S toga bi se i dotični poduzetnici i šumoposjednici, u ko´iko
već po vrsti svoga posjeda (državne i obdinske šume) za to dovoljno
jamstva ne pružaju, mogli i morali obvezati, da u interesu
ciele okolice ili stanovitog kraja, tociljanje drva uz stanovite
uvjete i oprezne mjere obavljaju.


Svako tociljanje drva može prouzročiti štetu. Najveća šteta
nastupa onda, kada se za velike vode i poplave (uslied sniega