DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 128 —


Da se pako šumskim požarima na put stane, valjalo bi
zabraniti ono, što ib izazvati može i ukloniti se dade. Tko
šumski požar opazi, neka je pod kazan dužan o tom odmah
prijavu učiniti. Sva obližnja mjesta neka budu dužna dati
pomoć za gašenje i straženje požara. Tko usljed gašenja požara
u svom imetku ošteden bude, neka ima pravo na primjerenu
odštetu.


X. bto se tiče iznošenja šumskih proizvoda, to se
opaža, da se mnoge šume ne bi racionalno uživati mogle, kad
se ne bi dozvolilo, da se drvo, koje se u obće iz šume iznieti
ne da ili se samo sa nerazmjerno velikim troškom iz šume iznieti
može, smije u pravo vrieme i uz primjerenu odštetu preko
tudjeg zemljišta izvesti; te nadalje, kad se ne bi dozvolila poraba
vode za tociljanje (spljavljanje) drva. Vode, koje nose
ladje i vezane splavove sa teretom (veće rieke i riečine), ne
mogu se od mjesta, gdje to počimlje, smatrati kao objekt posebne
dozvole za tociljanje drva. JSTjihova poraba zahtjeva u
interesu obćeg dobra posebne zakone i propise, na koje se ovdje
samo u kratko uputiti mora. Glede voda za tociljanje drva,
koje spadaju pod udar šumskoga zakona, valjalo bi prije svega
razlikovati, da li se radi o jur postojećih ili tek podieliti se
imajućih povlastica za tociljanje drva. Postojeće povlastice, glasede
na stanovito vrieme, imale bi se u zaštitu jur stečenih
prava do konca toga vremena u krieposti zadržati. Glase li
pako takove povlastice na neopredieljeno vrieme, tad bi obzirom
na niže, glede obnove tih privilegija predložene ustanove, kao
i obzirom na u najnovije vrieme nastupivšu znatnu promjenu
u posjedu i uživanju zemljišta, valjalo trajanje njihovo produljiti
još za 50 godina, za koje se vrieme sjegurno izplatiti
mogu. Poduzetnici, koji takove povlastice jur imadu, morali bi
svakako biti dužni, da niže napomenuta oštećivanja vode, u
kojih se drvo tocilja, kao i troškove za potrebite zaštitne naprave,
prema predloženom ključu nose odnosno izvedu.
Ako se radi o popravku starih ili o izvedenju novih splavišta,
tad bi se prije svega morala za to izhođiti dozvola pol.