DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 127 —


naložiti, da imaclu svaki postupak ili propuštaj prijaviti obć.
poglavarstvu i javnom šumskom organu.


Sudbene oblasti morale bi lugarsko osoblje zaprisedi pak
bi se tomu osoblju moralo dati pravo poglavarstvene straže.
Ono bi moralo biti vlastno, da nosi oružje, da nepoznate štetočince
i kradljivce smije pljeniti i uapsiti, sumnjivce, kao i
njihovu voznu priliku (kola, saonice, dvokolice) u šumi, kao i
na rubu šume pretražiti i prisvojeno dobro zapljeniti.


Moralo bi se postarati, da se lugarsko osoblje primjereno
izobraziti može.


IX. Nepogode , koje u šumali štetu nanašaju, jesu dielom
vjetrovi i bujice, a dielom zareznici i šumski požari.
Obzirom na štetu, što ju vjetrovi u šumah nanašaju, morao
bi se pod kazan zabraniti svaki postupak sa šumom, kojim se
u susjednoj šumi prouzročuje šteta od vjetra ili vilirova, koja
inače nastala ne bi. Naročito bi se morale potrebite odredbe
učiniti glede ostavljanja vjetrobrana, kao i gospodarenja sa šumami
na pjeskuljah (živom pjesku).


Štete, koje od vode nastati mogu i koje se shodnim postupkom
sa šumom odkloniti ili smanjiti dadu, a ne traže obcih
zakonskih propisa, pokazuju se dielom kao vododerine, a dielom
kao opuzine tla. Na takvih površina moralo bi se zakonom
zabraniti vadjenje panjeva i žilja, te propisati uzgoj grmlja
(Buschholz) ili nizke šume.


U pogledu haranja šuma po zareznicima moralo bi se
odrediti, da su u slučaju, ako pogibelj od kukaca prieti susjednoj
šumi, šumovlastnici i njihovi organi pod kazan dužni to
odmah prijaviti pol. oblasti.


Ali bi se morao ovlastiti i svaki susjedni šumovlastnik
kao i susjedni šumar, da takovu prijavu učiniti može. Politička
oblast imala bi odmah saslušati interesirane šumoposjednike
i odnosne šumare, te bezodvlačno uz sudjelovanje javnih
i sukromnih šumskih organa učiniti shodne odredbe, da se pogibelj
od kukaca odstrani. Narasle pri tom troškove imali bi
nositi šumovlastnici prema zastiđenoj površini.