DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

_ 126


vati, TI koju bi mu se svrhu i nužđna prava dati imala. Buduć
da bi postavljanje lugarskog osoblja malom šumoposjedu veliki
trošak prouzrokovalo, i jer u obćem interesu leži, da se šume
dobro čuvaju, to bi se imalo odrediti, da se za čuvanje šuma
neobhodno nuždno osoblje uz privolu dotične pol. oblasti po
obćini postaviti i uzdržavati ima. To osoblje moglo bi se bez
zaprieke i u druge svrhe upotriebiti, te podjedno postaviti za
čuvanje polja, livada i vinograda.


Troškove, što bi ih obćina za to osoblje izdavala, morali
bi joj naknaditi svi područni šumoposjednici prema šumskoj
površini. Za svakih 1000 jutara u ravnini, 2000—3000 jutara
u prigorju i 4000 jutara u planini morao bi se najmanje po
jedan lugar postaviti. Da svatko može lugarsko osoblje kao
takovo razpoznati, moralo bi nositi ili kakav posebni znak ili
posebnu odjeću, što bi se imalo za svaku zemlju sporazumno
napose odrediti. Kao lugare smjelo bi se postaviti samo čestite
i pouzdane osobe, koje bi, ako je moguće, morale znati barem
čitati i pisati. Te osobe morale bi se tako platiti, da primjereno
živiti mogu, a da im se kod suda vjerovati može, kao i poradi
svrhe, u koju su namještene, ne bi smjele imati nikakova diela
od globa i šumskih odšteta.


Od prinosa za uzdržavanje obćinskih lugara bili bi izuzeti
samo oni šumoposjednici, koji imadu svoje vlastite lugare, nu
pod uvjet, da im je šuma veća u ravnici od 200 jutara, u
prigorju od 3—400 jutara, a u planini od 500 jutara, jer bi
kod manje površine obćinski lugar time vrlo malo odterećen bio.


Ako bi tko usuprot tomu hotio postaviti svoje vlastite
lugare, to bi mu prosto bilo, aU bi ipak bio dužan, da plaća
prinos i za obćinskoga lugara. Nu u tom slučaju mogao bi
zahtjevati, da mu obćinski lugar i na šumu pazi.


To po obćinah, inih korporacijah i zaklada postavljeno
lugarsko osoblje, imalo bi se prema potrebi podrediti javnom
šumarskom činovniku. Obćinskim lugarom moralo bi se osim
toga staviti u dužnost, da imadu nadzirati i privatne šumoposjednike,
da li u smislu zakona sa šumama gospodare, te im