DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 125 —


i zemlju grebsti i sakupljati. Berest, crnicu, runku, žutikovinu
i drugo takovo bilje, koje se kao stelja rabi, slobodno je samo
pažljivo rezati viz čuvanje mladih biljka, koje se medju njima
nalaze. Stelja od granja ima se u koliko je samo mogude crpiti
u onih sastojinah, koje će se skoro sjeći. U sječinah može
se na oborenim stablima upotrebiti sva granjevina, u koliko je
potrebita za podmirenje služnosti.


U sastojinah, koje su doduše opredieljene za sječu, ali će
se tek nakon crpljenja stelje posjeći, smije se stablima oduzeti
dvie tre ine grana. Ako se moraju u tu svrhu upotriebiti sastojine,
koje se ne će sjeći, tad neka se stablima oduzme jedna
trećina grana, Medju granama nalazede se male grančice (životne
grane) moraju se pri tom čuvati. Na stablima, koja se ne će
sjeći, mogu se grane oduzimati najdulje za vrieme od mjeseca
kolovoza do konca ožujka, izuzev najstrožije zimsko doba.
Gvoždja za penjanje zabranjeno je rabiti. Listinac kupiti i granje
oduzimati nije dozvoljeno u isto vrieme. U šumah, stavljenih
pod zabranu, prestaje služnost steljarenja prema potrebi i posvema.
Za steljarenje smije se otvoriti najviše jedna osmina do
jedne četvrtine ciele tom služnošću obterećene šumske površine.
Potanja odluka o tom imala bi se prepustiti političkoj oblasti.
Ako se pri tom ne bi moglo crpiti toliko stelje, koliko ovlaštenici
pravo tražiti imadu, tad bi se ta množina morala postepeno,
primjerice u deset godina, sniziti.


Šumski predjeli, gdje se stelja samo sa velikim gubitkom
vremena i radne snage crpiti može, ne bi se smjeli uračunati u onu
površinu, koja se za sabiranje stelje ima otvorenom držati.
Način šumskog gospodarenja u obterećenoj šumi ne bi se smio
po volji mienjati.


Svako prekoračenje granica, opredieljenih za izvršivanje
služnosti šumske i paše i kupljenja stelje, imalo bi se kazniti
kao šumsko-redarstveni prestupak.


VIII. Da se može čuvanje šuma uspješno vršiti, potrebito
je, da se za nadzor šuma postavi posebno osoblje, koje
bi moglo svojoj zadaći u svakom pogledu podpuno udovolja