DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 124 —


tomu i iz milosti pođieljena dozvola sabiranja suliaraka ne
daje nikomu pravna naslova na to; te konačno, da je dopušteno
pravo pašarije i steljarenja svesti na onu mjeru, što ju zahtjeva
dalnje uzdržavanje sućnosti šume i svrsi shodnog potrajnog
šumskog gospodarenja.


Šumska paša ne smije se vršiti u onih šumskih
dielovih, gdje bi marva mogla podmladku štetu nanieti. U
ostale šumske dielove ne smije se više marve ugoniti, nego
tamo hrane ima, jer bi inače marva ili silom u branjevine
prodrla ili bi ju ovlaštenici naumice tamo ugonili. Paša ima
početi u proljeću sa novom travom, a prestati u jesen, kad
više trava ne raste.


U šumah, koje su stavljene pod zabranu, (Banmvalder),
počiva služnost šumske paše, dok zabrana traje, a može i posve
prestati. Ako okolnosti traže, ima se za čuvanje marve pastir
postaviti. Gdje je samo moguće, neka se marva skupno pase.
Ostaje li u šumi preko noći, tad mora imati svoj pritvor. U
visokih šumah smije se zabraniti od paše najviše ´|,;—^jg ili´Jg,
a u nizkili i u srednjih šumah "5 do \ ciele šumske površine.
Točno ustanovljenje te površine imalo bi se prepustiti
dotičnoj političkoj vlasti. Ta bi imala odlučiti i 0 tom, da li
se po pravno jur uredjenoj količini šumske paše, možda ipak
više marve u šumu ugoni, nego tamo hrane naći može. U tom
slučaju imao bi se broj marve, koja se u pašu ugoniti smije,
sniziti na stanovito vrieme, primjerice na deset godina.


Politička oblast imala bi nadalje pravo odlučiti i 0 tome,
kada se ima marva u šumu na pašu goniti i opet na polje
izgoniti, gdje da se postave pastiri i t. d. Da pako i ovlaštenici
ne budu u njihovom pravu prikraćeni, ne bi šumovlastnici
bez njihove privole smjeli promjeniti način dosadanjeg šumskog
gospodarenja; a isto tako moralo bi se pri tom dovoljno uvažiti
i njihovo pravo na uživanje šumske paše.


U pogledu šumske stelje imalo bi se odrediti, da se
listinac (Bodenstreu), u koliko sastoji od lišća i iglica, smije
sgrtati samo sa drvenim grabljama, dočim da nije dopušteno