DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 123 —


vlastničtva, radi umišljene bezvriednosti predmeta, krivo pređpostavljenog
prava na šumske užitke i t. d. U tom leži podjedno
i razlog, zašto obći kazneni zakoni za iste djelomice ne dotječu,
a djelomice se ne bi s uspjehom na nje protegnuti mogli, ili
bi se opet previše oštro uporabiti morali. Svrsi shodan šumski
zakon morao bi stoga poimence navesti sve protuzakonite
napadaje i oštedivanja šumskoga vlastničtva, koja bi se izricno
zabraniti morala, te im kaznu opređieliti. Upozorujemo samo
na oštećivanja, prevršivanja i guljenja stabala, na nepovlastno
prisvojenje panjeva i korenja, na okresivanje i trganje grana i
grančica, na sabiranje lišća, prisvojenja i oštećivanja biljka,
sabiranje leževine i suharaka, smole, terpentina, jagoda, plodova,
gljiva, na nepovlastno sabiranje stelje, zemlje i t. d. na nepovlastni
ugon marve u šumsku pašu i t. d.


VIII. Odkup, uredjenje i eventualno dalnje podržavanje
šumskih služnosti razpraviti će se doduše posebnim
zakonom. Nu ti odnošaji zasjecaju ipak tako duboko u šumsko
gospodarstvo, te zahtjevaju toliko šumsko-redarstvenih odredaba,
da se glede istih prepišu sve svrsi shodne šumsko-redarstvene
odredbe, jer se ne zna, u koliko će šumske služnosti i nadalje
postojati i urediti se, a u koliko će se odkupiti. Ministarstvo
za zemaljsku kulturu polazi sa toga stanovišta, da se pri tom
ima zemljište u svakom pogledu što vise odteretiti. Prava drvarije
imala bi se odkupiti odstupom šume, i to ne pojedince
već po obćina. Sve ostale šumske služnosti, izuzev prava šumske
paše i sabiranja stelje, imale bi se odkupiti ili odstupom
zemlje ili novcem. Jedino bi se morale služnosti šumske paše
i sabiranja stelje, nadalje djelomice u krieposti pridržati, jer
su sjedne strane ovlaštenikom neobhodno nuždne, i jer se s druge
strane protežu se pretežiti dio šumišta, koje se mora nadalje
kao šuma držati. Ako se to drži na umu, te podjedno predpostavi,
da će se pravo paše i sabiranja stelje dati pravo
urediti po množini i vrsti, tad će biti dovoljno, ako se u
obćem šumskom zakonu izjavi, da se u buduće nikakva šumska
služnost niti dopustiti smije, niti steći može, pak da prema