DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 122 curatelu
dotične obćine kao i pod osobiti državni nadzor, dočim
bi se gospodarenje u takovoj šumi predati imalo kojem pouzdanom
šumaru. Posebne troškove, koje bi takav osobiti postupak
sa šumom stavljenom pod zabranii zahtjevao, imali bi naknaditi
one osobe i obćine, koje od toga korist crpe. Osim toga
moralo bi se šumovlastniku dati pravo, da može od obćine
zalitjevati neka od njega odkupi takovu pod zabranu stavljenu
šumu.


Glede šuma države, obeina inili korporacija i zaklada,
morala bi se takodjer pružiti mogućnost, da se mogu staviti
pod zabranu u toliko, da se povjerenstveno ustanovi osobiti
budući postupak sa šumom, kao i nošenje s tim skopčanih
troškova. Dalnji propisi glede te vrst i šuma ne bi ipak
nuždni bili.


Buduć se konačno eventualtiom diobom obćinskih šuma
manje više promašuje svrha tih šuma, i jer se potrajno i u
svakom pogledu odgovarajuće šumsko gospodarenje samo kod
stanovite površine voditi može, to bi se imala dioba obćinskih
šuma u pravilu zabraniti, te u obće svaka dioba šuma učiniti
ovisnom o privoli političke oblasti. Gdje je nuždno ili za željeti,
da se nove šume podignu, neka to čini država stranom neposredno
sama, a stranom posredno.


VII. U pogledu osobitih šum sko-redar st veni h
mjera, koje bi se poprimiti imale sbog čuvanja
šuma, posrednog u n a p r e d j e n j a šumskog gospodarstvaisvrsishodnog
uživanja šuma, imaju
se ponajprije u obzir iizeti svi oni protuzakoniti napadaji na
šumsko vlastničtvo, kao i oštećenja istoga, koji se moraju izrično
zabraniti i napose kazniti.
Pri tom se mora uzeti obzir i na šumske služnosti,
provedbi! nadzora nad šuniami, elementarne nepogode, kao i
iznošenje šumskih proizvoda.


Svakomu je vrlo dobro poznato, da se u šumi sbivaju
sijaset oštećivanja, kvarova i prisvojenja, koji nastaju ili iz
neznanja, nepazljivosti lahkoumnosti ili iz nepoštivanja šumskog