DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 119


šumama prekoračile poželjeni minimum šumišta, jedva u onih
pokrajinah, gdje je i tako nuždno, da usljed velikih planina i
znatnije množine absolutnog šumskog tla, šume i veće površine
zapremaju. U obde pako ne može se niti priključenjem tih
šuma pokriti ciela potreba.


V. Neposredni državni nadzor nad gospodarenjem u šumah
obćinskih, korporativnih i zakladnih može se najshodnije vršiti,
ako se te sve šume zajedno sa državnimi slože u jednu cjelinu
i bez obzira na posjedovne kategorije razdiele u šumske kotare,
te povjere upravi državnih šumarskih činovnika. Time će se
umanjiti upravni troškovi i za državu i za korporacije.
To gospodarenje u šumah obćinah, inih korporacija i
zaklada imali bi državni činovnici uvjek voditi sporazumno
sa upravnim organima obćine, korporacije ili zaklade, te prema
odnosnoj uputi dotične zemaljske i najvišje državne oblasti.
Njihovo djelovanje umjelo bi obuhvaćati samo stručno gospodarenje
i uzdržavanje, uporabu i pomladjivanje, čuvanje i uredjenje
šuma, dočim se ne bi imalo protezati na razpolaganje
razdiobu i prodaju šumskih proizvoda, što bi bilo pridržano
občini, korporacijam i upravi zaklada, u koliko to drugi zakoni
inače ne odredjuju.


Šumarsko osoblje imala bi u prvom redu država uzdržavati.
Buduč bi pako obdina, kao i sve korporacije i zaklade u
obde morale za vodjenje gospodarenja svojih šuma postaviti
osposobljeno stručno osoblje, to neka bi one za osoblje, postavljeno
po državi, i troškove nosile; ali samo one troškove, što ih
traži stručna uprava, dočim bi troškovi nadzora i višje uprave
išli na teret države. Odnosni godišnji prinos imao bi se odmjeriti
prema šumskoj površini, a uplata prinosa bi uzsliediti
mogla prigodom plaćanja poreza.


Napred razloženim utjecajem državne vlasti na gospodarenje
u šumah obćinskih, korporacija i zaklada, bilo bi pruženo
dovoljno jamstvo, da će te šume zajedno sa državnimi
u mnogih predjelih moći izpuniti zadaću, što ju narodnogospodarstvene
potrebe na šume stavljaju. Nu u glavnom ipak
te sve šume ne predstavljaju onu površinu, koja je za izpu