DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 118 —


i poglavito imadu tako uživati, kako to zahtjevaju narodnogospodarstveni
obziri zemlje. Ali je isto tako sigurno, da u
austrijskoj monarhiji i to u nijednoj pokrajini, te šume za to
ne dotječu. U koliko su znanost i izkustvo* pokazali, može se
ob(5enito reći, da u cieloj srednjoj Evropi upravo toliko šume
treba za trajno pokriće potreba na drvu, koliko je nuždno za
zdravlje, rodovitost i napučenost zemlje. To iznaša po prilici
^[5 ili 20 postotaka ciele površine, izpod kojeg se minimuma
ići ne bi smjelo. U tom pogledu iztadi ćemo samo jedno, na
ime, da uporedo sa tužbama radi pogoršanja podnebja, malaksanja
plodnosti tla, presušenja vrela, vanrednih promjena vodostaja
rieka, gotovo posvuda nastaju uporedo i tužbe radi skupoće
drva, pomanjkanja gradiva, ogolenja gora i t. d. Talijanske
pokrajine imadu još 14 postotaka šuma i toplo podnebje, pa
je ipak nastala mjestimice nestašica na na drvu. U svih ostalih
pokrajinah zapremaju šume preko 20 "/o površine, pa se ipak
na mnogih stranah, i ne bez razloga, tuže na veliku skupoću
drva i pomanjkanje jačeg gradiva. U Francezkoj, gdje su sume
spale izpod 207o površine, vrlo se težko osjećaju posljedice
prekomjerna uništenja šuma, naročito u klimatičkom pogledu,
uzprkos tomu, da Francezka mnogo zapadnije i povoljnije leži.


Državne šume iznašaju u austrijskoj monarkiji u pojedinih
pokrajinah, izuzev Moravsku i Slezku, gdje više državnih šuma
ne ima, samo V50 do najviše ´^5 od šumske površine ili 1 do
12"/o ciele površine dotične pokrajine. One stoga nikako ne
dotječu, da se za sva vremena osigura šumska površina, koja bi
se u zemlji podržavati imala.


Pošto se obćine, ine korporacije, kao i zaklade isto tako
kao i država imadu skrbiti, da se obće blagostanje podigne,
a na uživanje im predano tlo što bolje upotriebi i trajne prihode
pruža; i jer usuprot tomu časoviti interes njihov može
vrlo lahko doći u oprieku sa trajnom svrhom države, to bi
se imale u obće sve šume korporacija, a naročito svih obćina
i zaklada, staviti pod neposredni nadzor državne vlasti.


Potreba ta tim je veća, sto približni račun 0 njihovoj
površini i razdieljenju pokazuje, da bi one zajedno sa državnim