DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 117 Nu
ne samo da je obzirom na trajno pokriće naših potreba
na drvu nuždno, da se u zemlji podržava stanovita množina
šuma, već to uvjetuju i zdravlje pueanstva, plodnost
zemlje, kao i mogućnosti naselja pojedinih predjela.


Nadalje se mora nastojati, da šume budu razmjerno podieljene
po čitavoj zemlji i da im je položaj svrsi shodan.
Tlo, koje je samo za uzgoj šuma sposobno, neka uvjek i šumom
ostane. Sječa šuma, koje pružaju stanovitu zaštitu, ima se
zapriečiti. Ako je nuždno, da se uzgoje nove zaštitne šume,
ima to državna vlast odrediti.


Ima se po mogućnosti podupirati i promicati svrsi shodno
gospodarenje, postupak sa šumami, te gledati, da se šume najshodnijim
načinom uživaju, jer to u obćem interesu leži.


U koliko šumsko vlastničtvo i uživanje šuma trebaju
državne zaštite, ima mu se ta u dovoljnoj mjeri pružiti. Protupravni
napadaji na ove, imaju se po mogućnosti zapriečiti.
Štetne nepogode, koje bi šume zadesiti mogle, valja u koliko
je možno odmah u početku zapriečiti, pa ako je nuždno treba
da svi interesenti zajednički nastoje, kako da se te nepogode
uguše i svladaju.


Šumsko kazneni postupak, kao i odšteta, što su ju štetočinci
dužni dati šumovlastniku za počinjenu štetu, imaju se u
potrebitoj mjeri uvažiti.


III. Zadaća, što bi ju imalo prema tomu zakonodavstvo
da izvrši, može se sabrati u sliedeća tri glavu a pitanja:
1. Kako se ima u obće sa šumama postupati?
2. Koje bi se šum sko-redar stven e mjere poprimiti
imale u pogedu čuvanja šuma, posrednog
unapredjenja i promicanja šumskog gospodarenja
kaoishodnoguživanjašuma?
3. Kako da se zakonom uredi šum sko-kaz neni
postupak i odšteta, koja se ima dati šumovlastniku
zaučinjenumuštetu?
IV. Što se tiče postupka sa šumami u obće, to
je izvan svake dvojbe, da se državne šume u prvom redu