DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— nese
samovoljno krčenje šuma izrično zabrani. Svi šumoposjednici
ili barem oni, koji posjeduju prostranije šume, trebali bi se
obvezati, da za vodjenje gospodarenja u svojih šumah namjeste
dovoljno osposobljeno šumsko-upravno osoblje. Čuvanje šuma,
kao i šuinsko-kazneni postupak treba da se svrsi shodnije
urede. Neobhodno je nuždno, da se šumske služnosti urede i
stegnu, te po mogućnosti odkupe.


Ved kod svojeg ustrojenja stavilo si je ministarstvo za
zemaljsku kulturu zadadu, da izradi šumske zakone, koji bi
odgovarali duhu vremena. Odnosne zakonsko osnove već su
dulje vremena gotove. Ministarstvo ipak želi, da čuje o tom
mnienje i savjet kongresa, pak stoga priobćuje kongresu svoje
nazore o tim zakonima.


Zakoni razpadaju se u bitnosti u d v a glavna diela. Jedan
dio treba da sadržaje ustanove, koje su prelazne naravi, dočim
drugi dio imade sadržavati odredbe, kojimi će se u interesu
svega pučanstva u svako vrieme šumske prilike moći dovoljno
urediti i šumska kultura trajno unapredjivati.


Prvi dio odnosi se poglavito na odkup zemalja, koji se
kani obćenito provesti. Kod toga imala bi se odkupiti i prava
drvarije i sva ina uživanja, kojimi su šume obterećene. Nasuprot
obuhvaća drugi dio one propise, koji su se do sada nalazili
pod zajedničkim imenom «šumski red» (Waldordung). Te zakone
treba da kongres u pretres uzme.


Prelazeći na potanje razglabanje tih zakona, mora se već
sada primjetiti da se je na temelju predloženih raznih mnienja
jnr kod prvog sastavka tih zakonskih osnova došlo do uvjerenja,
da je potreba zakonskih propisa za sve pokrajine jednaka
tako, da se bez svakog žacanja i jedan obči zakon predložiti
može. Sto će niže sliedeći navodi pobliže dokazati.


II. Ministarstvo u ostalom misli, da pri tom valja imati
na umu sliedeće razloge i obzire.
Obće dobro zahtjeva, da se stanovita množina šume i to
tolika, kolika je potrebita za trajno podmirivanje najnuždnijih
i najvažnijih potrebština na drvu, imade u odgovarajućem
stanju podržavati.