DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 115 —
Jagd- u. Naturkunde, herausgegeben von dem Vereine bohmischer
Forstwirtlie, Prag 1849. strana 40.). U misli, da će svakoga
od naših šumara zanimati, kako je šumski zakon postao,
priobćujemo tu razpravu dielom doslovno, dielom u izvadku.
Tko bi se želio potanje o stvari uputiti, neka se potrudi, da
izvornik pročita.


Na temelju Previšnje odredbe pozvala je g. 1843. austrijska
vlada sve područne oblasti, družtva, veleposjednike i mnoge
šumare, da joj saobde svoje mnienje, kako bi se moglo na put
stati preobladalom krčenju i nerazložnoj sječi suma.


Uslied toga poziva stiglo joj je vrlo mnogo mnienja i različitih
nazora, na temelju kojih je god. 1848. sastavljen prvi
nacrt šumskog zakona.


Taj nacrt predložilo je ministarstvo na pretres gospodarskomu
kongresu, koji se je dne 19. ožujka 1849. sastao u
Beču. Kongres uzeo je nacrt šumskoga zakona u pretres u
svojim sjednicama od 29., 30. i 31. ožujka 1849.


Osim šumskog imao je kongres da razpravi još i četiri
druga pitanja. Kongresu je predsjedao ministar za zemaljsku
kulturu barun Thinufeld , dočim je bio izvjestiteljem šumarskog
odbora c. kr. odsječni savjetnik Feistmantel . Kraljevina
Hrvatska i Slavonija nisu bile na taj kongres pozvane, ali je
kongresu ipak kao zastupnik tih kraljevina prisustvovao Draguti
n Kos, c. kr. šumarnik i predsjednik hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva.


Ministarstvo je predložilo kongresu sliedeči program: Iz
velikog broja podnesenih mnienja, očitovanja i predloga može
se u glavnom razabrati ovo:


I. Obći interes zahtjeva, da se sa strane
državne vlastivodi primjereni nadzor nad
gospodarenjem u privatnih šumah.
Gospodarenje u šumah obćinskih, korporacija i zaklada
imalo bi se podvrči strožijem nadzoru. Svakako je nuždno, da