DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 114 —


Od obične bukve ima mnogo odlika, koje postaju za sjetve
ili se i drugim načinom uzgoje. Tako je osobito liepa Fagu s
silvatica asplenifolia fino izrezuckanim lišćem; F.


s. cristat a ima u snopiće pribrano lišće bez peteljka, koje
nalikuje ruži kokota; V. s. pendula ima visave grane kao
strmogled; F. s. tric o lo r je trobojna; var. nan a patuljčiea,
odlika quercifoli a nalikuje listom hrastu. Ima n Srbiji
jedna odlika, koju Niemci zovu «serbische Goldbuche*, nu najpoznatija
i najobičnija je i u našim perivojima crvena bukva
(Blutbuche).
Za naše planine, naročito za Burni Bitoraj i Veliku Viševicu
kod Fužine, za Veliki Risnjak, V. Snježnik i Medvrh u
Gorskom kotaru, za Veliku Visočicu, Pliševicu i druge alpinske
bregove znamenita i značajna je ona odlika, koja prima
oblik Klekovine (Krummliolz), pa je zaustavila svakoga, koji
je uzlazio na od koji od napomenutih bregova.


Dragutin Hire.


Nješto 0 postanku obćeg šumskog zakona od


S nrnRinrfl -18^2


3. prosinca 1852.
u novije doba ušlo je u običaj, da sbirkania zakona prilažu
još i odnosna vladina obrazloženja, saborske razprave, načelna
riešenja i t. d., kako bi se u dvojbenih slučajevih duh zakona
i namjera zakonodavca što izpravnije protumačili. Običaj je
taj svakako hvalevriedan, jer time postaje zakon življi i razumljivi.
Držeći se toga načela, trudili smo se i mi, da sbirci
šumskih zakona, što ju priredjujemo pridodamo i tumač važnijih
ustanova šum. zakona od 3. prosinca 1852., koji je u kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji uveden cesarskim patentom od 24. lipnja
1857., te je 1. siečnja 1858. u ovih kraljevinah u kriepost
stupio. Sabirući gradju za taj tumač, namjerili smo se na niže
sliedeću razpravu o postanku šumskoga zakona u časopisu,
što ga izdaje češko šumarsko družtvo (Vereinschrift fiir Forst-,