DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana
Vređjenje gospodarenja u šumicah. PiSe V. Benak (SvrSetak) ... . 57—68
# Nekoje šumsko drveće i grmlje. PiSe Drag. Hire 69—86


*
Listak: Osobn e viesti ; Imenovanja. — Premještenja, — Izbor gradskoga
šumara. — Umirovljenje 86
Zakoni i normativne naredbe: Normativna naredba kr. hrv.slav.-
dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 17. studenoga
1898. br. 41.996. ex 1897. glede umirovljenja lugara
kod krajiških imovnih obćina. — Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade od 4. aieSnja 1899. br. 446. ex 1899- glede
prijavljivanja upravitelja šumsko-gospodarstvenih ureda imovnih
obćina kad polaze na službena putovanja, odnosno kad se sa istih
putovanja vrate, upravljena na zamjenike vladinih povjerenika
za pojedine imovne obdine u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini. 86—88


Družtven e
viesti : Veledušni dar družtvu. — Potografičke slike


šumar. doma. — G-g. članovi i družtveni organ 89
Sa drvarskog tržišta: Uvoz i izvoz francuskih dužica . . . 89—94
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Nove knjige ... . 94—95
Književn e ocjene . Prigodne bilježke o počelima narodnoga go


spodarstva. — Die Stellung đes Buchenhoohwaldes im đeutschen
Nationalvermogen 95—98


-
Različite viesti i sitnice: Kada i kako su izti«nuli hrvatski
radnici radnike-dužićare Francuze iz naših šuma. — Hrvatski
dužićari u Spaniji. — Bavarski radnici u naših Sumah. —
Jelen u Preseki kraj Križevaca. — Još nešto o Ivanu pl. Ehrenwerthu.
— Uprava carskih ruskih obiteljskih dobara. — Šumarska
visoka škola u združenih državah sjeverne Amerike . 98 —104
Oglas
. 104