DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 99 —


vali, uu kad je on apelirao na njihov patriotizam i rekao im, da je to
sramota, da u naših šumah rade tudji radnici, gdje naših dosta ima i
predočio im veliku korist po nje same, budu li naučili na racionalni
francuski način dugu praviti, odlučili su oni konačno, da s njim podju.
Za nekoliko dana sakupio je on više t. zv. kompanija u svem oko 400
ljudi i odputio se s njima u Vrbovec.


Iz početka izsmijavali bi ih Francuzi držeći, da oni taj posao tako
brzo naučiti ne će. Nu doskora opaziše Francuzi, da šu se u tom prevarili.
Naši radnici živo prionuše oko toga posla pazeći na to, da se
što bolje u taj posao upute. Doista, skorim uputiše se naši radnici u taj
posao, a jer su radili savjestno i marljivo, a i mnogo jeftinije, brzo su
opazili Francuzi, da su suvišni i počeše se vraćati natrag u Francusku.


Za neko vrieme nije bilo više nijednoga francuskoga radnika, svi
se vratiše kući na veliko zadovoljstvo naših radnika, a i samog francuskog
družtva, jer su se naši radnici kraj svog skromnog načina života zadovoljili
mnogo manjom plaćom, nego što su ju Francuzi imali. Naši radnici
doskora su se u izrađjivanju francuske dužice u tolikoj mjeri uvježbali,
da su postali pravi specialiste u tom poslu tako, da po vremenu nije
mogao s njima niko više konkurirati, a oni izradjivali francusku dugu
ne samo u naših šumah, već i u ostalih susjednih zemljah


Hrvatski dužičari u Špailiji. Kako je u obće poznato, bile su
do sele naše šume, navlastito one u Slavoniji, za Francusku i sve one
zemlje, koje francusku dužicu uvažaju, vrelo, od kuda su one ogromnom
većinom svoju potrebu na toj robi podmirivale. Naša, i to specijalno
slavonska dužica, uživala je prvenstvo na svih svjetskih tržištih — bar do
nedavno — i najbolje se plaćala Mnogo su tomu dopriniele krasne
šume u slavonskoj Posavini, vanredna kalavost i kvalitet tamošnjih hrastova
i razmjerno nizke ciene surovine, jeftina radna snaga , zgodan i
dosta jeftin transport gotove robe.


Kako su ciene surovine u zadnje vrieme, konstantno rastući, vanreduo
poskočile, nisu mogli dužičari uzdržati konkurenciju piljana i plaćati
za suro vinu toliku cienu kao one, to su počeli trgovči-dužičari smišljati,
gdje će naći jeftinije drvo. Doista vidimo, da je počela francuska
dužica izradjena u bosanskih šumah, zatim dužica iz šumah južne Rusije
i Amerike, gdje su ciene surovine manje, uspješno konkurirati s našom
dužicom. Francuz g Gairard zvan u trgovačkom svietu zbog ogromnih
poslova u dužici »kralj dužičara», odlučio je prošle godine, da kuša proizvoditi
francusku dugu u Španjolskoj, i to u pokrajini Asturiji, koja gotovo
još jedina u Španiji liepih šuma ima i to baš hrastovih šuma. Iz
svojih sveza sa našim trgova6kim svietom, a i pohodiv opetovano naše
šume, poznavao je g. Gairard vrstna svojstva naših šumskih radnika