DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 98 U
toQi smjeru da je mnogo učinjeno od strane pruskog ratnog
ministarstva i ministra za javne radnje Thielena , koji je odredio, da
se kod javnih gradjevina što više bukovina rabi, a kao željezničke podvlaiie
što više upotriebe bukove podvlake. Pisac zahtjeva ujedno, da se
sa strane državne vlasti što bolje zaštiti palenje bukovog ugljena i stim
skopčanih nUzgrednih proizvoda — poimence drvne žeste i drvnog vapna


— koji se proizvodi danas u velikoj mjeri iz Amerike uvoze. Ta bi se
zaštita mogla najbolje polučiti višimi zaštitnimi carinami. Samo ovim
načinom, veli pisac, mogao bi se rentabilitet bukovih šuma dići, i posjednike
prostranih bukvika zaštiti od umanjenja njihovog imetka.
Ova brošura sadržaje dosta toga, što bi i mi uvažiti morali, pa
jer želi uzeti u zaštitu producente bukovine, kojih i kod nas mnogo
ima, to ju istim preporučiti možemo, tim više, što je sasvim malena —


u svem samo 15 stranica.


Različite viesti i sitnice.


Kada i kako su iztisnuli hrTatski radnici radnike dužižare
Francuze iz našili šuma. Jedan od naših starijih trgovaca, koji je
mnogo radio sa francuskim dužicami g. J. J. pripovjeđao nam je kojom
su prilikom naši radnici iztisnuli francuske radnike, koji su prije u naših
šuma pravili francusku dužicu. Bilo je to polovicom šestdesetih godina, u
kraju vrbovačkom kraj Križevaca. Do toga vremena proizvodilo se je kod
nas malo duge, a i tu su naši radnici vrlo primitivno izradjivali. Do toga
vremena oni su dugu samo tesali, pa je kod takovog načina mnogo
drva propalo, a i samo izradjivanje dužice bilo skupo. Polovicom šestdesetih
godina počelo je neko francusko đružtvo u šnmah oko Vrbovca u veliko
proizvoditi francusku dužicu sa svojimi radnici Francuzi. Ti su radnici
bili ne samo skupi, već su i samom družtvu pravili raznih neprilika
držeći, da ih u tom poslu niko zamieniti ni dostići može.


Da ne izbjegnu, đružtvo bi tim dužičarom Francuzom mnogo toga
davati moralo i mnogo toga kroz prste pregledati moralo. Sama proizvodnja
zapinjala je s toga, tim više, što su ti Francuzi i dosta pobo-
Ijevali.


Da se svim tim neprilikam doskoči, odlučio je g. J- J., koji je tada
kod toga družtva službovao, da će pokušati proizvadjati dugu s našimi
radnici. Pošto je đružtvo na njegov predlog pristalo, pisao je on u naš
Gorski kotar u selo Gerovo i nagovarao tamo ljude, da dodju u vrbovačke
Sume i da tamo nauče od Francuza praviti dugu. Kraj poznatog
konservatizma naših ljudi nije čudo, da su se oni u prvi mah uztruča