DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

-~ 96


izdao vrieđni tajnik trgovačko-obrtničke komore zagrebačke g. M. Krešić,
koji je već nekoliko dobrih stvari pred naše obćinstvo iznio. Ovo je
djelce u prvom redu namienjeno radnikom, koji za većom naobrazbom
teže. Dobro je učinio g. prevodioc, da je ovo djelce izdao, koje popularnim
načinom, a vrlo u kratko — u svem 46 stranica malenog formata —
razlaže glavne zasade narodno-gospodarstvene nauke.


Akoprem je ovo djelce pisano u prvom redu za inteligentnije
slojeve radnika, ipak možemo reći, da ee dobro doći i drugim,´ kojim u
obće ova nauka poznata nije, a žele se sa glavnimi zasadami iste upoznati.
Ova će međjutim knjižica dobro doći i onim, koji su već kada
učili ovu nauka, ali se kasnije s njom nikada bavili nisu. Upravo takovih
biti će medju našim šumarskim stručnjacima više, kojim mnogi zvanični
poslovi ne dozvoljavaju, da se još i ovom naukom bave. Stoga bi ovakovim,
mogla ova knjižica dobro doći, da si u kratko vrieme — jedne
večeri moći je tu knjižicu lahko pročitati — mogu i opet dozvati u
pamet glavne zasade ove nauke, koja je u obće zanimiva, a tako rekuć
svim Ijudem više ili manje potrebna, njezina se pako važnost po šumarske
stručnjake, upravo u novije doba u Njemačkoj sve više uvažava. Sasvim
je razumljivo, da su neke težke partije ove nauke u ovoj knjižnici
sasvini kratko, dapače prekratko izpale, ali se to mora izpričati time,
što je ta knjižica u prvom redu namienjena radnicima, kojim je obća
pređnajbrazba većinom vrlo malena.


čitavo gradivo podieljeno je u četiri poglavja sa malenim uvodom.


I. Poglavje govori o proizvodnji i dieli se u podpoglavja, koji
nose naslove: Prisvojenje; Sloboda rada i radnika; Sigurnost, pouka i
dobre ćudoredne navike; Razdjelba rada; Strojevi; Udruženje.
II. Poglavje o mieni i kolanju dobara, dieli se u podpoglavja sa
naslovi: Sigurnost; Trgovina; Vjeresija; Banke.
III. Poglavje govori o tom, kako da se dobra porazdiele, a podpoglavja
imadu samo ove naslove: Poduzetnik; Radnik.
IV. Poglavje razlaže, kako se dobra troše, a podpoglavja obrazlažu :
Razvoj potroška; Razkošnost — Štednja; Porez.
Die Stellung đes Buchenhoehwaldes im doutschen National-
TermOgen. Herausgegebeu in Auftrag des Vorstandes der Vereinigung
mitteldeutscher Waldbesitzer von Forstassessor Kutsch.


Medjn mnogobrojnim djelima i djelcima njemačke stručne literature,
zapelo nam je oko na naslovn ovoga djelca ili pravo rekuć brošure.
Iz samoga naslova već se vidi, da se tu razpravlja pitanje, koje
je od osobitog interesa i za nas. Prilike srednje Njemačke u mnogom
su slične našim. Ovo se tiče u prvom redu zemljišta i klime, pak formacije
samoga gorja. U tih je predjelih bukva vladajuće drvo kao i kod