DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 92 —
IzTOz francuskih dužica iz Trsta u mjesecu studenom 1898.


M
m
Ime broda Vrst
PH
Ođpremila kuća
OJ
TS
o
pp rfN
O
03
N
-4-1
laj

N
-^
L8
tS]
Nini
Beatrioe
Ismara
Thrachi
Barion
Bari
Arpađ
Hartington
Albania
Mathyas KiralyJeđr.
Parob
k. Ug.
Tal.
Grčk.
Tal.
A. Ug
Engl.
Grčk.
A. Dg,
J. B M. Gairard
Christ. Gafflnel
G. M. De Amicis
J. B. M. Gairard
Christ. Gafflnel
304300
:23UOOO^_
-^
~

304920
~
_
^
6186

-

2500

12710

2011
4914
4109

2000
534300 304920 8686 25744


IzTOz francuzke dužice preko Rieke u mjesecu listopadu 1898.


Parobrodom Fisza pod zastavom Aus.-ugar. ođpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 21.317 komada.


2. Parobrodom Seuceta pod zastavom talj. ođpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 8.504 komada.
3. Jedrenjakom Atbina pod zastavom grčkom ođpremila kuća Christ.
Gaffinel za Marseillu 147.900 komada.
4. Jedrenjakom Aquila pod zastavom austr.-ugar. ođpremila kuda
Christ. Gaffinel za Orano 75.946 komada.
5. Parobrodom Mempi pod zastavom austr.-ugar. ođpremila kuća
Christ. Gafflnel za Grčku 10.251 komada.
6. Parobrodom Sazparj pod zastavom austr.-ugar. ođpremila kuca
Christ. Gaffinel za Italiju 2.321 komada.
7. Parobrodom Jupiter pcd zastavom austr.-ugar. ođpremila kuća
J. B. M. Gairard za Grčku 3.061 komada.
8. Jedrenjakom Metilde pod zastavom talj. ođpremila kuća R.
Conighi & Arch za Cette 220.894 komada.
9. Jedrenjakom Carita pod zastavom talj ođpremila kuća R.
Conighi & Arch za Marseillu 163.282 komada,
10. Parobrodom Japigia pod zastavom talj. ođpremila kuća J. B. M.
Gairard za Italiju 7.630 komada.
11. Parobrodom Japigia pod zastavom talj. ođpremila kuća Christ.
Gaffinel za Italiju 7.100 komada.
12. Parobrodom Dubrovnik pod zastavom austr.-ugar. ođpremila
kuća Christ. Gaffinel za Italiju 945 komada.