DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 89 -
Družtvene viesti.


Veledušni dar družtTU. Veleindustrijalci i veleposjednici p. n. gg.
braća Dragan i Milan Tnrković poklonili su za tŠumarski dom» svotu
od 500 for. slovom petstotiua forinti a. vr., na kojem daru veledušnim
darovateljem podpisano pređsjednietvo ovime u ime družtva najtopliju
zahvalnost izriče gojeći nadu, da će se, ugledav se u ovaj liepi primjer,
sjetiti družtva i ini mogućni prijatelji domaćeg šumarstva.


Pređsjednietvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Fotografičke slike šumarskoga doma. Družtvena je uprava dala
napraviti veću fotografsku snimku same sgrade «Sumarskoga đoma» i
više manjih snimaka, koje predočuju nutrašnjost muzeja, vestibul, pak
ulaz u muzej, kakav je isti bio ukrašen cviećem na dan samoga otvorenja.
Prva će slika biti od većeg obćeg interesa, dočim će ostale i
kasnijim stručarom moći vjerno predočiti, kakav je bio navlastito muzej
odmah u prvom svojem početku. Fotografije izradjene sn vrlo liepo i
precizno po poznatoj našoj tvrdki Mosinger i Breyer u Zagrebu. Pošto
držimo, da će ove slike zanimati mnogu gg. članove, osobito pako ona,
koja priuazuje samu zgradu i na kojoj se još i najmanje sitnice arhitektonike
jasno razabrati mogu, pa koja bi mogla biti ukrasom ne samo
raznih šumarskih ureda, već i privatnih stanova gg. članova, to javljamo,
da se te slike kod gore spomenute tvrdke naručiti mogu. Snimka same
zgrade uz cienu od 3 for., a ostale uz cienu od 2 for. po komadu.


(rg. Članovi i družtreni organ. Imade gg. članova, koji se tuže,
da list po više mjeseci, dapače i čitave godine dobivali nisu. Umoljavaju se
stoga gg. članovi, da izvole list odmah reklamirati, čim isti izadje, a oni
ga dobili nisu. Ujedno se umoljavaju gg. članovi i predbrojnici, da izvole
sv.iku promjenu svog boravišta odmah družtvenoj upravi prijaviti^ uz
čitljivi podpis, a kod malih mjesta i točnu naznaku zadnje pošte, pošto
mnoge brojeve lista pošta vraća sa oznakom, da je adresat nepoznat.


Sa drvarskog tržišta.


Istom dok budu svi podatci sakupljeni, koji se tiču prodaja, izvoza
i uvoza drva u netom minuloj godini 1898., moći će se stvoriti sasvim
jasni pregled o trgovini sa drvom u toj godini. Prateći pomno trgovinu
sa drvom, ipak možemo već danas reći, da je ta trgovina za čitavu našu
monarkiju kao i samu Hrvatsku i Slavoniju bila u minuloj godini dosta
povoljna, ako se i nisu izpunile sve nade šumskih trgovaca, poimence


7