DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 86 —


Osobne viesti.


ImenOTaiija. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je imenovati: abiturijenta šumarstva Andriju Lončarić a privremenim
šumarskim vježbenikom kod gjurgjevačke imovne obćine sa
sustavnom pripomoći; abiturijenta šumarstva Rudolfa Kolibaš a privremenim
kr. šumarskim vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Virovitici
sa sustavnom pripomoći.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao premjestiti; kr. kot. šumara Bogoslava Ko sovic a iz službenih
obzira od kr. žup. oblasti u Varaždinu kr. zemalj. vladi, odjelu za unutarnje
poslove.


Izbor gradskoga šumara. U sjednici zastupstva kr. i slob. grada
Križevca obdržavanoj dne 9. siečnja t. g. izabran je gradskim šumarom
šumarski pristav imovne obćine križevačke Juraj Dražio .


UmirOTljenje. Sa 1. siečnja t. g. umirovljen je na vlastitu molbu
Mijo Zobundjij a šumarnik imovne obćine ogulinske.


Zakoni i normativne naredbe.


Mormatirna naredba kr. hry.-slaT.-dalni. zemaljske rlade,
odjela za unutarnje poslove od 17. studenoga 1898. br. 41.996.
ex 1897. glede umirovljenja lugara kod krajiških imornili obćina*.


Zaključkom gremijalne sjednice kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, obdržavane dne 10. svibnja 1898. pod toč. VI. ustanovljeno
je, da se kod riješavanja pitanja «kojib se načela valja držati
kod umirovljenja lugarah namještenih kod imovnih obćinah u bivšoj
hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini*, imade uvjek u obzir uzeti naredba
kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 16. siečnja 1898.
broj 28,583.


Ova naredba odredjuje, da će se u slučaju umirovljenja imovnoobćinskih
lugarah odmjerivati u buduće mirovina po odobrenih statutih


* Ova se je naredba morala priobćiti u „Lugarskom viestniku", jer se neposredno
tiče lugara, nu priobćuje se istodobno i u „Šumarskom listu" s namjerom,
da u istom, kao i do sele, izađju sve naredbe tiouće se šumarstva u obde. Ovo držimo
stoga opravdanim, jer mnogi koncem godine samo „Šumarski list" vezati dadu i
sprave, đočim „Lugarski viestnik" lugarom nečlanovom poklanjaju. Osim togaonako ima vrlo malo naredaba, koje su samo lugarom namienjene, pa se u „Lugarskom
viestniku" priobćiti imadu. Uredničtvo.