DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 84 —


Brušana i Oštarija. Vidio sam stabala, da koja mjere u objamu
120 cm. nisu riedka, a ima tu i jedan eksemplar, kojemu iz
korjena izbija pet debala.


Crvena javora ima izmedju Broda i Delnica, na Debelom
briegu kod ovoga mjesta i oko Mrzle vodice. U Zagorju sam
ga našao u družtvu sa bielim javorom u prigorju Ivanšćice kod
Lobora; raste oko Sutinskoga, gdje ga je Vukotin o v ić brao
još g. 1856., nu odredio kao A. Opalu s i poslije to u svom
herbaru izpravio (br. 4827/a). U zagrebačkoj okolici ima crvena
javora na Plješiviei i ostalih brdina oko Samobora (Vukoti n
0 V i d u herbaru kao A. Opalus var. obtusatum Kit.).
Oko Ogulina našao sam lanjske godine crveni javor na krševitu
tlu Pečnika, l-aste na Kleku (Wormastini) i oko Grbine
pećine kod Plaškoga. Po dr. B o r b a s u ima ga u Lici oko
Divosela pod Visočicom, na Višerujni, u Krbavi na Mrsinju,
a raste i oko Plitvičkih jezera, gdje smo gledali krasna stabla
oko Galovca i Gradinskoga jezera, pak uz cestu, što vodi od
hotela prama Prošćanskomu jezeru, a ima ga i oko Vrhovina,
u Corkovoj uvali i druguda. Neilreic h ga navodi i za Josipovu
cestu medju Modrušem i Brinjem, Brlog, Vilenu i Forgašić
dragu, Pliševicu, Urlaj, Štirovačku poljanu, Vrebačku
stazu kao Acer opulifoliu m*.


Talijanski javor (A. opulifolium; A. italum) širi se zemljama
Sredozemnoga mora i seže od Španije do Orienta; u Dalmaciji
ga ima oko Dubrovnika. Ima ga i u Srbiji, nu po dru.
Panciću tamo je riedko drvo, našao ga je u Aleksinačkoj i
Pučanskoj gori sa šestiljem i sa Acer intermediu m**.


P a X, koji je obradio javorove u posebnom djela, razlikuje
od talijanskoga javora tri podvrste i više forma.


Lišće je u ovoga javora okruglasto, na podini srčasto,
5—6 cm. široko, do 5 cm. dugo, peteljke preko 3 cm. duge,
na licu zelene, na naličju bliedje, dok je mlado dlakavo, kruto,
u 5 križaka dieljeno, od kojih su dolnje dvie malene, a sve
krupno-pilaste***.


* I)ie Vegetationsverhaltnisse von Croatien. Wien, 1868. p. 214.).
** humsko điveće i šiblje u Srbiji, p. 149.
*** Talco u pojedinaca sa Balearskih otoka, koji se čuvaju u sveuč. herbaru.