DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 81 —


ljuskama. Kao uresan grm uspieva još u Englezkoj i Norvežkoj,
ovdje još i oko Drontheima. U Grčkoj (Kjllene, Parnas), Srbiji,
Hercegovini i Crnoj gori (po Njmanu), pak Bosnoj (Hempel
Wilhelm) raste Acer Heldreichii, koji po Paxu spada u
hrpu «Spicata», u koje su prašničke niti mužkih cvjetova osobito
duge, ucvasti ponajviše vitke, koturac (discus) razvit.


Taj je javor srednje veličine, sive kore; krupno-zubato i
trodjelno lišće je sjajno, tamno-zeleno, nalik listu vinove loze,
koje je na naličju dlakovo samo uz žilice. Zudkasto-zeleni cvjetovi
porasli su u klasu, plodovi su goli ili dlakavi*.


Za hrvatsko primorje, iztočnu Istriju, Dalmaciju veoma je
značajna vrsta javora š e s t i 1 j (Acer monspessulanum ; der
dreilappige Ahorn, Franzoischer Ahorn, Franzoischer Mas-
holder).


Šestilj raste ne samo u svim zemljama Sredozemnoga mora,
ved i u južnoj Ugarskoj, Kranjskoj (i na Nanosu) južnom Tirolu,
u južnoj i zapadnoj Švicarskoj, dapače i u nekim krajevima
Njemačke, u Srbiji, Macedoniji, Tesaliji, a u Hercegovini
kod Mostara odkrili su križanac ove vrste i klena (Acer campestre),
kojeg je dr. Barbas nazvao A. Bornmiilleri.


U nas raste šestilj u cielom Primorju, ali i u Lici oko
Ljubova i na Vrebačkoj staji dapače ga «Flora Croatica»


(p. 385) navodi i za južne obronke Ivanščice u Zagorju.
Bieli javor vodoljubno je šumsko drvo, nuždno mu je
svježe tlo, uspieva liepo i tamo, gdje ima pištalina, dočim *je
šestilj stablo krševita tla, stablo primorskih krasa i rudina,
gdje na vapnencu kamenu i primorskoj zemlji crljenici raste sa
koprivičem (Celtis australis), jasenom (Fraxinus ornus), grabrićem
(Ostrja carpinifolia), crnograbom (Carpinus Duinensis).
Druguje i sa ostružnicom (Rubus ulmifolius), drienom (Cornus
mas), zelenikom (Philljrea), veprincem (Ruscus aculeatus), šmri


* 22. srpnja g. 1894. našli smo jedan javor u Požežkoj dolini kod Latinovca,
koji nam je oblikom lista pao u oči osobito, ali ga do sada ne odredismo, jer nam
manjka potrebita izporedjujuća gradja. Listom nalikuje na A c e r TI e 1 d r e i c h i i,
samo mu je naličje „pusteno".