DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 76 —


Nakon provedene revizije okamenjenih P i c e a zaključuje
W e 11 s t e i n, da ima u baltičkom jantaru, dakle za terciarno
doba, omoriki veoma srodna vrst i da je za interglacialne dobe
i u sjevernim Alpama njoj srodna vrsta rasla. Okamenjeni
ostanci svjedoče, da je za terciarne dobe u srednjoj Evropi
omoriki nalična vrsta smreke rasla.


Na temelju svojih daljnjih izučavanja iztiČe učeni pisac,
da Picea Omorica spada tipu, koji bijaše za terciara
razširen srednjom Evropom, sizući odavle u iztočnu Aziju i do
zapadne obale sjeverne Amerike.


Znamenite klimatske promjene, koje su nastupile za ledene
dobe, promjene u konfiguraciji kopna, kao i druge neke prilike,
bijahu uzrokom, da je terciarni tip u sjevernoj i srednjoj
Evropi izumro, a ostanci su toga izumiranja Pice a omo
r i c a u jugo-iztočnoj Evropi, P. Ajanensis i nekoje joj
srodne vrste u iztočnoj Aziji i P. Sitkaensi s u zapadnim
djelovima sjeverne Amerike.


Javorovi.


Javori spapadaju u familiju Acerace a (Ahorngewachse)
i obično su drveta sa napramnim dlanoliko-krpastim, u dnu
srcolikim, riedje cjelovitim ili perastim lišćem bez priperaka
(Nebenblattchen). Cvjetovi se sdružuju u grozdove ili paštitce,
imadu obično 5 latica i 8 medonosnih prašnika, te su dvospolni,,
dvodomni, višedomni pravilni. Plodnica je nadrasla i
dvogradna. Plod perutka kala se na dva jednosjemena okriljena
plodida. Mužki cvjetovi imadu duge prašničke niti i sitnu,
zakržljalu plodnicu, ženski pak kratke, prividno razvite praznike,
koji ne izlučuju pelud i razvitu plodnicu.


Od domaćih javorova jedno je od najuglednijih stabala u
našim brdskim i planinskim šumama biel i javo r (Acer
Pseudoplatanus; der Bergahorn, Traubenahorn), kojeg zovu i
divlji javor.


Krute, 10—20 cm. duge, kadkad crvenkaste ili crvene
peteljke nose 10—15 cm. dugo i široko lišće, koje je na licu