DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 68 —


Ovakovi programi imaju predočiti sadanje stanje šume,
zatim opredieliti red sječe i pravila gojitbe za dobu od ^5 do
10 godina.


Prema tomu su ipak ovakovi programi njeka vrst još
jednostavnije gospodarstvene osnove, nego li je to naprvo opisano,
a da se pravila istih i provesti uzmognu, to takovi programi
moraju još sliedeće odredjivati i sadržavati:


1. Šumske čestice sa izmjerom, razredom vriednosti i čistim
prihodom po katastru;
2. Kratki opis vrsti drveća i vrsti uzgoja;
3. Procjenu dobnih razreda i drvne gromade onih porastlina,
koje imadu veću starost od Vs do ´7* obhodne dobe i procjenu
prosječnog prirasta;
4. Proračun godišnjeg do uporabe dospievajućeg sječivog
užitka za dobu od "/s ili ´^U prema načelom već prije spomenutim.
Primjerice godišnji etat sačinjava drvna gromada porastlina
starijih od "/a i njihov prirast zajedno, podieljen sa % ;


5. Označenje onih porastlinah, koje će budućih 6 do 10
godina do uporabe doći, izkazav i godišnji sječivi prihod polag
površine, oslanjajuć se pri tom samo na normalnu godišnju
sječinn.
Zaključak.
Hoćemo li prigodom uredjenja izkazati površine u hektarih
ili ralih, to je sve jedno.
Ja sam tek sliedio samo navode pisca, i za to sam se
držao i njegovih primjera.
Istina je, da svaka kapa ne pristaje na svaku glavu, ter
prem je pisac imao pred očima odnošaje vlastitog si područja,
to ipak ovaj naputak naročito za uredjenje malenih šuma, sadržaje
u sebi dosta toga, što i za naše prilike vriedi.
Ova bi uputa u uredjenju malenih šuma mogla dobro doći
onima, koji će se baviti uredjenjem šuma zemljištuih zajednica,
navlastito početnikonj u tom poslu, jer je dosta jednostavna.