DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pristupnina odmjerena prema §. 5. ima se u slučajevih
ovakova prenosa ovlašteničtva, platiti zemljištnoj -zajednici.


Ako se zemljištna zajednica posluži svojim pravom priekupa,
tad tvori ovakovo priekupljeno ovlašteničtvo zajedničku imovinu
zemljištne zajednice i ima s njim razpolagati bud tako, da se
užitci pripadajući tomu ovlašteništvu, porazdiele medju sve
ovlaštenike po razmjerju njihova prava, bud tako, da ga zajednica
uz naplatu ustupi pojedinom ovlašteniku na povremeno
uživanje.


§ 11.
O ovlaštenicih zametnuta je, te se ima po §. 24. zakona
redovito voditi temeljna knjiga po propisanom obrazcu.
Svaki ovlaštenik ima u toj knjigi svoj list, te se na istom
provadjaju sve promjene.
. , . , § 12.


Svaku promjenu u ovlašteničkom pravu, dužan je dotičnik,
radi provedbe u temeljnoj knjigi, pismeno prijaviti zastupstvu
i predložiti odnosne izprave u izvorniku, ili u ovjerovljenom prepisu.


II. dio: 0 gospodarstvu zemljištne zajednice.
§. 13.
Svrha je gospodarstvu zemljištne zajednice:


1. da se razborito (kod šuma po gospodarstvenoj osnovi)
i prema trajnoj koristi zemljištne zajednice izcrpljuju razni
dielovi zajedničke imovine.
2. da se postepeno usavršuje produktivnost preizcrpljenih
dielova posjeda zemljištne zajednice (da se n. pr. preveo izsječena
šuma privede normalnom stanju, da se goli i kameniti
pašnjaci stave pod zabranu i pošume i t. d.).
3. da se osjegura svakomu ovlašteniku u razmjerju njegova
ovlašteničtva (§. 1. pravilnika) pripadajući mu dio uživanja
prihoda od zajedničke imovine.
, ;. ^
. ´ , . :.§. 14. . .
Zemljištna zajednica izjavljuje, da se njezin zemljištni
posjed, naročito sliedeće nekretnine: