DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 §
7.


Ovlaštenik je vlastan sam dobrovoljno prenieti ovlaštenictvo
sa ovlaštenoga zemljišta na drugo svoje zemljište, koje leži u
području iste upravne obćine, ako na takav prenos pristane
zastupstvo zemljištne zajednice.


Tko takav prenos želi izhoditi, mora se pred zastupstvom
izkazati, da na ovlašteno zemljište nitko nije stekao kakova
prava i koja bi bila oštedena, kad bi se ovlaštenictvo s njega
brisalo, ili pak da su oni, koji su takova prava stekli, na taj
prenos privolili.


§ 8.


Pod uvjetom, u drugoj alineji predjašnjega §-a navedenim,
može svaki ovlaštenik svekoliko svoje ovlaštenictvo i samo za
sebe bez ovlaštena zemljišta u svom razmjerju odsvojiti (p. pr.
prodati), u kojem ono njega ide. Ovakovu odsvoju samo jednoga
diela ovlašteničtva samu za sebe, ne ima mjesta.


Zemljištna zajednica pridržaje si za sebe i svoje ovlaštenike
pravo priekupa po §. 22. zakona.


§. 9.


Kad tko ushtije svoje ovlaštenictvo odsvojiti, ima to pročelniku
zemljištne zajednice prijaviti uz naznaku uvjeta odsvoja
(kupovuine i t. d.) U toj prijavi ima točno naznačiti toli osobu,
koja kani steci ovlaštenictvo, koli zemljište, na koje se ima
prenieti ovlaštenictvo.


Pročelnik će najdulje za 14 dana sazvati skupštinu, na
kojoj se ima odlučiti, hoće li zemljištna zajednica sama kupiti
ovlaštenictvo, ili ostavlja li ostalim, kojim po zakonu priekup
pripada, da se sa ovlaštenikom narede.


§. 10.


Ako se po §. 8. i 9. odsvoji ovlaštenictvo od ovlaštena
zemljišta, tad ono prelazi u onom razmjerju kako je odsvojeno,
na novo zemljište.