DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SADRŽAJ.


Pravilnik za eemljištne zajednice. Piše A. Kern .. . 1—27
Uređjenje gospodarenja u šumicah. Piše V. Benak 27—41
Listah. P. n. gg. filanovom. Promjena u uredničtvu 41 — 42
Osobne viesti: Imenovanja. — Premještenja 42


Družtvene viesti: Svečani broj „Šumar, lista". — Šumarski
muzej. — Družtvene prostorije i gg. članovi družtva. — Zapisnik
sjednice upravlj. odbora hrvat.-slavon. šumar, družtva
držane dne 2. listopada 1898. — Zapisnik sjednice upravlj.
odbora hrv.-slav. šumar, družtva držane dae 18. listop. 1898.
— Kratki životopis Josipa Wesselya i Koberta Micklitza. —
Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slavon. šumar,
družtva god. 189 7. predložen XXII. redov. glavnoj skupštini,
obdržavauoj 20. listopada 1898. u Zagrebu. — Proračun o
potrebi i pokriču razhoda hrv.-alav. šumar, družtva za upravnu
godinu 1899. predložeo XXII. redovitoj glavnoj skupštini, obdržavauoj
20. listopada 1898. u Zagrebu 45—51


Različite viesti: Nova pilana u Bosni. — Plastomenit. —
Pomagalo za bi-zo kubiciranje kusjva od Roubičeka. — Prva
šumarska škola u Austriji 51—54


Dražbahrastovih stabala 54