DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 56     <-- 56 -->        PDF

_. 54


jega nastojanja na polju šumarstva i sam vidio, jer je u samoj državnoj službi
odslužio 50^/i2 godina, a pribrojiv k tome još vrierae probavljeno u privatnoj
službi, služio je u svem 70*/, 2 godina, svoju je dakle mirovinu u
pravom smislu rieči doista pošteno zaslužio.


Dražba hrastovih stabalah.


Dana 12. siečnja 1899. u 11 satih prije podne obdržavati
će se kod pođpisanoga ureda dražba samo putem pismenih ponuda
preko na redovitoj sječini 1898 9. područja kotarske šumarije
u Blinji u srezu Stari gaj, 800 komada hrastovih stabala,
procjenjena na 960 m´ Ijesa i 5170 for. novčane vriednosti.


Srez Starigaj leži blizu željezničke stanice i rieke Save, a
u blizini grada Siska.


Obćeniti uvjeti ove dražbe ostaju isti, koji su bili navedeni
i za dražbu, razpisanu po ovom uredu oglasom od 8. studena
1898. broj 2070.


Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod pođpisanoga ureda, ter
kod ovopodručne kotarske šumarije u Blinji.


Konačno če se uzeti u razpravu i one ponude do 11 sati
dana 12. siečnja 1899. ovdje predane, koje budu glasile na
bukovo gorivo drvo na panju, u ovopodručnih srezovih u ukupnoj
gromadi od 75.000 m´´ do uporabe jur dospjelo, i koja ce se
drva prodati uz poseban ugovor i uz premjerbu, kao i ponude,
glaseće na topolovinu u ovopodručnih brdskih šuma, cjeuom
iznad 95 nč. po svakom kubičnom metru i uz premjerbu.


U Petrinji, dne 12. prosinca 1898.


Šumsko-gospođarstveni ured 2. Ibaiiske imovne obćine.


Uredjuje Ivan Partaš, profesor šumarstva u Križevcih, Tisak C. Albreelita(Jos.Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SADRŽAJ.


Pravilnik za eemljištne zajednice. Piše A. Kern .. . 1—27
Uređjenje gospodarenja u šumicah. Piše V. Benak 27—41
Listah. P. n. gg. filanovom. Promjena u uredničtvu 41 — 42
Osobne viesti: Imenovanja. — Premještenja 42


Družtvene viesti: Svečani broj „Šumar, lista". — Šumarski
muzej. — Družtvene prostorije i gg. članovi družtva. — Zapisnik
sjednice upravlj. odbora hrvat.-slavon. šumar, družtva
držane dne 2. listopada 1898. — Zapisnik sjednice upravlj.
odbora hrv.-slav. šumar, družtva držane dae 18. listop. 1898.
— Kratki životopis Josipa Wesselya i Koberta Micklitza. —
Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slavon. šumar,
družtva god. 189 7. predložen XXII. redov. glavnoj skupštini,
obdržavauoj 20. listopada 1898. u Zagrebu. — Proračun o
potrebi i pokriču razhoda hrv.-alav. šumar, družtva za upravnu
godinu 1899. predložeo XXII. redovitoj glavnoj skupštini, obdržavauoj
20. listopada 1898. u Zagrebu 45—51


Različite viesti: Nova pilana u Bosni. — Plastomenit. —
Pomagalo za bi-zo kubiciranje kusjva od Roubičeka. — Prva
šumarska škola u Austriji 51—54


Dražbahrastovih stabala 54