DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 56     <-- 56 -->        PDF

_. 54


jega nastojanja na polju šumarstva i sam vidio, jer je u samoj državnoj službi
odslužio 50^/i2 godina, a pribrojiv k tome još vrierae probavljeno u privatnoj
službi, služio je u svem 70*/, 2 godina, svoju je dakle mirovinu u
pravom smislu rieči doista pošteno zaslužio.


Dražba hrastovih stabalah.


Dana 12. siečnja 1899. u 11 satih prije podne obdržavati
će se kod pođpisanoga ureda dražba samo putem pismenih ponuda
preko na redovitoj sječini 1898 9. područja kotarske šumarije
u Blinji u srezu Stari gaj, 800 komada hrastovih stabala,
procjenjena na 960 m´ Ijesa i 5170 for. novčane vriednosti.


Srez Starigaj leži blizu željezničke stanice i rieke Save, a
u blizini grada Siska.


Obćeniti uvjeti ove dražbe ostaju isti, koji su bili navedeni
i za dražbu, razpisanu po ovom uredu oglasom od 8. studena
1898. broj 2070.


Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod pođpisanoga ureda, ter
kod ovopodručne kotarske šumarije u Blinji.


Konačno če se uzeti u razpravu i one ponude do 11 sati
dana 12. siečnja 1899. ovdje predane, koje budu glasile na
bukovo gorivo drvo na panju, u ovopodručnih srezovih u ukupnoj
gromadi od 75.000 m´´ do uporabe jur dospjelo, i koja ce se
drva prodati uz poseban ugovor i uz premjerbu, kao i ponude,
glaseće na topolovinu u ovopodručnih brdskih šuma, cjeuom
iznad 95 nč. po svakom kubičnom metru i uz premjerbu.


U Petrinji, dne 12. prosinca 1898.


Šumsko-gospođarstveni ured 2. Ibaiiske imovne obćine.


Uredjuje Ivan Partaš, profesor šumarstva u Križevcih, Tisak C. Albreelita(Jos.Wittasek).