DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 52


Nova pilana u Bosni. Kao što raste broj novih modernih pilana
u nas, tako raste broj takovih pilana i u susjednoj Bosnoj. Polag
»Oesterr.-ungar. Centralblatt fiir Walderzeugnisse« podigla je sada u Kobiljem
dolu u Bosnoj tvrdka g. Felterinelli i dr. veliku svim modernim
zahtjevom odgovarajuću pilanu, koju je nedavno sam g. zajednički ministar
za financije pl. Kallay točno pregledao i o uzornom se uredjenju iste
osobito pohvalno izrazio. Čitava pilana zauzima nadkriveni prostor od
1850 m^, a od toga odpada na samu strojarnicu, brusaonicu i kovačnicu
prostor od 600 m*.


Plastomenit. Ovim imenom prozvana je jedna vrst novoga t. z.
bezdimnog baruta, koji se je u novije vrieme počeo u lovačke svrhe rabiti.
Uza sve to, što se je taj barut pokazao mnogo jačim od običnog
pušćanog baruta, ipak ne bi onim lovcem, koji nisu vauredno oprezni,
taj barut preporučiti mogli, kao ni sve ine vrsti tog t. z. bezdimnog
baruta, jer im je djelovanje prežestoko, ako se samo nešto veća količina
tog baruta upotriebi. Navlastito pogibeljna je uporaba ovih vrsti baruta
za onoga, koji ne razpolaže skupim i jakim novim oružjem, već je prisiljen
starim i jeftinim oružjem loviti.


Pomagalo za ijrzo kubiciranje liusova od Roulbičeka. Šumski
mjernik g. E. Roubiček izumio je novo pomagalo t. z. »Rechenscbieber«,
kojim je moći brzo pronaći kubaturu kusaca (trupaca, balvana), da se
mjeri srednji promjer i duljina trupaca. Kako je poznato, obavlja se kubatura
trupaca obično na temelju srednjega promjera, odnosno temeljnice
i duljine trupaca t. j . sredna temeljnica umnoži sa duljinom trupaca,
dakle polag Huberove formule ´(. h. Šumski trgovci gotovo se drugom
formulom za kubiciranje trupaca i ne služe. Akoprem imade danas već
u svakom šumskom koledaru skrižaljka, iz koje je moći odma odčitati
stalnom promjeru odgovarajuću temeljnicu, pak umnoživ istu sa duljinom
odma dobije i kubatura samoga trupca; ipak ide to sve još brže uporabom
Ronbičekovog t. z. »Rechenschiebera«. Ova je sprava crtalo ili
lineal dugačak 66 cm., a širok 6 cm. U sredini tog lineala nalazi se
žljebasta izdubina ili babica, u kojoj se pomiče u istom smjeru drugi
lineal, koji pokriva sredinu prvoga lineala na ´/g. Gornji dio nepomičnog
lineala providjen je razdjelbom za duljinu, dočim se na doljnem nalazi
mjedena pločica i u nju ugrebena marka. Pomični lineal imađe dvie razdjelbe
i to jednu za promjere, a drugu za naznaku kubature trupaca.
Stavi li se pomični lineal shodno prema duljini i srednjem promjeru
trupca, može se kubični sadržaj trupca odma odčitati i to na jednu desetinku
m´ sasvim točno, dočim se druga desetinka dosta lako, a za
praktičnu porabu i dosta točno ocjeniti može. Ova sprava dobro će doći
šumarom, šumskim trgovcem, pak osoblju pilana i u obće svim onim,