DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Nije mi s toga ni svrha ni želja, da ovaj obrazac pravilnika
bude nješto nepromjenljivoga, nego želim da poglavito
služi kao putokaz, na što se sve ima paziti kod sastavka pravilnika,
da nebi posije u praksi, kada se bude po pravilnicima
radilo, bilo uslied manjkavostih i nejasnostib u pra.vilnicima,
neprilike i zastupstvima zemljištnih zajednica i nadzornima
oblastima.


Imade s toga u obrazcu pravilnika paragrafa, koji se na
prvi mah čine suvišni ili kao nješto, što se samo po sebi razumije.
Nu uvjerio sam se tekom moje upravne prakse, da pomanjkanje
baš ovakovih, na oko jednostavnih propisa, prečesto
daje povoda sukobima i mnogom suvišnom piskaranju.


Svrha i značenje mnogih paragrafa u tom obrazcu pravilnika,
samo je po sebi jasno, nu ima i paragrafa, kojima se na
prvi mah ne razabire svrha i značenje, a opet imade i takovih
paragrafa, koji se mogu sasvim drugčije stilizirati; s toga ću
pri kraju dodati tumačenje i obrazloženje pojedinih paragrafa.


Sam pako
obrazac pravilnika glasi ovako:


PraTllnik


I.
dio: O ovlaštenicih. ´
§. 1. .
Ovlaštenici zemljištne zajednice N. N. na koje spadaju
mjesta N. N. pobilježeni su u temeljnoj knjigi po §. 24. zakona
od 25. IV. 1894.
Oni svi zajedno tvore ^ i to svaki od njih u razmjerju
onomu, kako je to ubilježeno u temeljnoj knjigi — u pogledu
zajedničke imovine, zemljištnu zajednicu, po načelih zakona od


25.
travnja 1894. i to pod imenom:
Zemljištna zajednica mjesta N. .,/´ ,
§ 2. ´ ´´
´


Ovlašteničtvo spojeno je s onimi zemljišti i u onom razmjerju,
kako je to u temeljnoj knjigi ubilježeno. ´
Ova se zemljišta nazivlju «ovlaštena zemljišta«. ´