DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

_- 47 -


Austriji. Na i kao visoki šumarski činovnici mnogo su obojica učinila za
sam stališ šumarski. Wessely i Miklitz bili su gotovo vršnjaci, pa djelujući
na istom polju i u isto vrieme, rad im se je medjusobno nadopunjavao.
Obojica su i na literarnom polju radila i ostavila radova upravo
trajne vriednosti. Od velike je važnosti specialno za nas rad Wesselya,
koji je prvi točno proučio i opisao stanje našega hrvatskoga krasa i
predložio način, kako da se isti opet kultivira.


Josip Wessely rodio se je 6. ožujka 1814. u Beču, a polazio
1 politehniku i univerzu u Beču, konačno izučio šumarstvo u učilištu
Mariabrunn. Stupiv u državnu službu, povjereno mu bi god. 1852., da
osnuje i uredi moravsko-šlezko učilište u Ausse-u, u kojem je kao prvi
učitelj šumarstva i djelovati počeo. God. 1855. stupio je u službu upraviteljstva
državnih željeznica i postao upraviteljem prostranih njezinih
domena u Banatu. Od god. 1858—65. bio je on glavnim nadzornikom
svih domena i rudara ovog poduzeća. G. 1867. postao je Wessely ravnateljem
c. kr. šumarske akademije u Mariabrunnu. — Wessely mnogo je
radio sve do zadujega vremena na literarnom polju. God. 1894. 6. ožujka
slavio je svoju osamđesetgodišnjicu počašćen s mnogih strana, dok ga
nije 10. listopada pr. g. nemila smrt pokosila u visokoj dobi od preko
84 godine.


Robert Micklitz, mladji od ove dvojice, rodjen je dne 24.
veljače 1818. u Paulwitzu u austrijskoj Slezkoj, gdje je i gimnaziju izučio.
Već g. 1847. bio je Miklitz šumarnikom u Lazu u Kranjskoj, a


g. 1852. drugim učiteljem šumarstva u novo osnovanom šumarskom učilištu
u Ausseu, dakle zajedno sa Wesselyem. Već god. 1855. postao je
ravnateljem češkog srednjeg šumarskog učilišta u Weisswasseru, nu 1859.
vratio se natrag u Ausse kao ravnatelj na prijašnje mjesto svoga djelovanja.
G. 1872. postao je zemaljskim nadšumarnikom i kasnije ministerialnim
savjetnikom u c. kr. ministarstvu za poljodjelstvo u Beču Kao
takav razvio je Micklitz vanrednu djelatnost i upravo gotovo s temelja
reorganizirao austrijsku šumarsku državnu upravu. Mnogo je Micklitz
učinio i za materijalno stanje i ugled šumarskoga činovničtvo, koje mu
stoga u velike harno biti mora, a i jest. G. 1884. stupio je Micklitz u
mir, nu bio i kasnije literarno radin. Kao i Wessely proslavio je ljetos
Micklitz svečano svoju 80-godišnjicu, primiv mnogobrojne čestitke svojih
nekadašnjih djaka i sučinovnika. Žalibože nije Micklitz dugo mogao uživati
svih´častih, kojimi je tom prigodom upravo obsipan bio, jer je nedavno,
naime 24. listopada pr. g., u Beču preminuo
Ovako su u kratko jedan iza drugog preminala dva odlična šumarska
stručnjaka, a i mi im hrvatski šumari kličemo vječna im slava.