DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 45


tJpr. odbor uzima na znanje taj izvještaj i usvaja zaključke gradjevnog
odbora od 22. kolovoza 1898., te ovlašćuje gradjevni odbor, da
pod toč. 5. spomenuti namještaj nabavi.


Pođjedno zaključuje, da se putem »Šum. lista« pozovu gg. članovi,
neka bi za dekoraciju šum. muzeja i dvorane priposlali lovačkih trofeja
i slienih predmeta, a osim toga da se družtv. predsjedničtvo obrati na
vis. kr. zem. vladu, da iz sbirke rogovlja križevačkog zavoda pokloni
družtvu nešto rogovlja.


Konačno zaključuje upr. odbor, da se družtvena sgrada, muzealue
stvari i đružtvene stvari osjeguraju proti požaru.
Točk a 5. Izvješćuje se upravlj. odboru, da su poklonili za šumarski
muzej:


1. Velem. g. kr. odsj. savj. F. Zikmundovsky sbirku sjemenja od
četinjače iz Dalmacije, 2 kristala od bjelutka iz banske krajiue i 3 prerastline;
2. G. Lj. Brosig, kot. šumar u Ogulinu, 7 pari srnećih rogova, 1
ahab i zube od međjeda.


Uzima se na znanje, te se ima svojedobno objelodaniti u »S. listu«.


Točk a 5. G. odbornik Ivan Partaš predlaže, da se pozovu firme
lovačke opreme i geodetičkih spravah, da svoje proizvode izlože u šumarskom
muzeju.


Upr. odbor prihvaća predlog, te ovlašćuje gradjevni odbor, da to
provede, tim dodatkom, da će izložiti smjeti samo one tvrdke, koje budu
na to pozvane, ali da odtuda družtvu ne smiju nikakovi troškovi narasti;
a ključevi od dotičnih zatvora da se imaju pohraniti kod izložitelja samog.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 18. list. 1898. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Zapisnik o sjednici upr. odbora lirF.-slar. šumar, družtra,
obdržavane dne 18. listopada 1898 u sgradi Markov trg br. 3 pod predsjedanjem
družtvenog predsjednika presviet. g. Marka grofa Bombellesa
i u prisutnosti I. družtv. podpredsjednika velem. g. Ferde Zikmundovskya,
te družtvenih odbornika p. n. gg. Huge Grunda, Roberta Fischbacha,
E. Rossipala, B. Hajeka, M. de Bone, D. Laksara, J. Vraničara,


J. Kozarca, Iv. Partaša i tajnika A. Borošića.
Predmetiviećanja.


Točk a 1. čitanje zapisnika minule odborske sjednice od 2. listopada
1898,


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. u.
gg. odbornicima ly. Partašu i J. Vraničaru.