DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

_ 44


se podigue šum. dom i šum. muzej; 3. kratka povjest križevačke škole
skopčane povješćii brv. šumarstva; 4. kratka povjest hrv,-slav. šumarskoga
driržtva, urešenu sa slikami (odnosno i životopisom) dotadanjih:
a) pokrovitelja, b) predsjednika i podpredsjedaika, c) tajnika i urednika,
»Šum. lista«.


Upravlj. odbor usvaja pređlog podpredsjednika velem. g. F. Zikmundovskja
glede obdržavanja glavne skupštine. A glede predlogah g.
Kozarca zaključuje, da se isti prihvate nu tim dodatkom da se u svezku
za studeni 1898. donese toliko slika i životopisa, koliko se do toga vremena
bude sabrati dalo, a ostatak da se uvrsti u buduče brojeve. Podjedno
se zaključuje, da se i družtvena dvorana takoijer takovimi slikami
uresi. — Toč. 1. i 2. predloga Kozarčevih neka prema njegovu predlogu
obradi družtveni tajnik A. Borošić, a točke 3. i 4 g. prof. Partaš.


U pogledu uredjivanja »Šum. lista« zaključuje upr. odbor, da se
obzirom na to, što je g. Kozarac već opetovano puta izrazio želju, da
se toga trha rieši, koucem godine 1898. predade ureduičtvo »Šum. lista«
odborniku g. prof. Ivanu Partašu, a g. Kozarcu izrazi zapisnička zahvalnost
za trud, što ga je kao urednik »S 1.« za promicanje družtvenih
interesa uložio.


Prisutni odbornik g. prof. Ivan Partaš hvali upr. odboru na izraženom
mu povjerenju i prima uredničtvo »Š. lista« početkom g. 1899.


Točk a 3. Izvještaj o gradnji šum. doma.


Družtveni podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj izvješćuje, da
se stanovi u sonterrainu još nisu iznajmiti mogli, jer su previše mokri,
pak da su s toga i njekim stanarom, koji su od 1. listop. 1898. stanove
uzeli bili, kapare povraćene. Sa istoga razloga zahvalio se je i pazikuća,
koji je za šum. dom uzet bio, nu već se je za to mjesto javilo više kompetenata
molbama, o kojih će gradjevni odbor svojedobno izvještaj podnieti
i predlog staviti.


Zatim izvješćuje, da su na 1. listop 1898. pređaue lovačko-ribarskom
družtvu u domu iznajmljene prostorije, a kr. zemalj. vladi akademijske
prostorije počam od 1. rujna 1898.


Gradjevni odbor obdržavao je dne 22. kolovoza sjednicu, te zaključio,
1. da se putem družtv. predsjedničtva umoli kr. zem. vlada za
doznaku odpadajuće najamnine za g. 1898, ; zatim 2. da se umoli gosp.
odb. R. Fischbach i g. prof. Partaš, da preuzmu uredjenje šum. muzeja;


3. da se obzirom na odpis kr. zem. vlade, odjel za unnt. poslove od 9.
srpnja 1898. br. 43361 putem družtv. predsjednika vis. kr. zem. vladi
konkretan predlog stavi o pridjeljenju za uredjenje muzeja potrebitih stručnjaka
; 4. da se glede troškova, potrebitih za uredjenje šumar, muzeja,
spomenutoj gospodi otvori nuždni kredit; 5. da se za uredjenje družtvena
dvorane i tajničke sobe nabavi potrebiti namještaj.