DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


i muzeja izadje »Šumarski list« za mjesec studeni u svečanom ruhu i
da bude lih toj slavi posvećen, a odbor taj predlog i usvojio, to ipak
nije bilo družtvenoj upravi moguće do sele tomu udovoljiti. Poteškoće
glede izdanja ovakovog svečanog broja leže u tom, što uza sav trud nije
bilo moguće dobaviti sve slike, koje se u taj svečani broj uvrstiti žele.
Družtvena uprava radi medjutim na tom, da se taj zaključak što prije
oživotvori, a svečani broj izda kao posebna kujižica na boljem papiru.


Šumarski muzej. Kako je već u dnevnih časopisih jur oglašeno
bilo, otvoren je šumarski muzej svake nedjelje od 9 sati prije podne do
1 sat po podne. Vrlo nam je drago, što možemo konstatovati, da je
muzej brojno posjećivan i od ostale publike. Sada se izradjuje katalog za
taj muzej, pa će se takov i u družtvenom organu otisnuti, naročito s namjerom,
da se vidi, što bi valjalo još pribaviti, a što možda izmjeniti.


DružtTene prostorije i gg. članovi družtra. Da se omogući
poraba družtvenih časopisa i knjiga gg. družtvenim članovom, zaključeno
je s toga po upravnom odboru, da će se družtvene prostorije u »Šumarskom
domu« svake subote po podne (od 3—8 sati) otvorenima držati.


Zapisnik sjednice upr. odbora lirr.-slaT. šumarskog družtva,
obdržavane dne 2. listopada 1898. u sgradi Markov trg br. 3 pod predsjedanjem
I. drnžtvenog podpredsjednika v. g. Ferde Zikmundovskja i u
prisutnosti II. đružtv. podpr. vel. g. Josipa Havasa, te gg. odbornika
Ede Rosipala, Ivana Partaša, Julija Vraničara i tajnika A, Borošića.


Predmeti viećanja.


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule odborske sjednice.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe podpisan i ovjerovljeu
po gg. odbornicima Edi Rosipalu i Ivanu Partašu.


Točk a 2. Razprava glede obdržavanja ovogodišnje gl. skupštine.


U pogledu obdržavanja ovogodišnje glavne skupštine predlaže družtveni
podpredsjeđnik vel. g. F. Zikmundovski, da se, obzirom na to, što
je za otvorenje šumarske akademije konačno ustanovljen dan na 19. listopada
t. g., na 20. listopada u 10 sati prije podne obdržava otvorenje
»šumarskoga doma« i »šumarskoga muzeja«, a nakon toga drži glavna
skupština u »šum. domu«. K svečanom otvorenju da se pozovu: gradsko
zastupstvo, I. hrvatska štedionica, zatim ostala družtva i honoracije.


Zatim priobćuje, da je u tom povodu g. odbornik Kozarac stavio
svoje posebne predloge, te poziva družtv. tajnika, da pročita odnosni list


g. Kozarca, koji u glavnom glasi, kako sliedi;
»Šumarski list« za mjesec studeni neka izadje u svečanom ruhu i
bude lih posvećen proslavi otvorenja šum. akademije, doma i muzeja.
S toga neka taj broj donese: 1. sliku »Šum. doma« sa opisom pojedinih
prostorijah, namienjenih muzeju i akademiji; 2. kratku povjest ideje, da