DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

~ 42


težke zadaće. Navlastito molimo gg. suradnike, da se sjete »Lugarskoga
viestaika«, kojemn više puta gradiva fali. Tom prilikom smatramo si
dužnošću upozoriti gg. suradnike, da »Lugarski viestnik« ima u buduće,
od kako su priiivaćeaa nova družtvena pravila, još veće znamenovanje
nego li do sele, pa da će u pomanjkanju lih stručnih članaka, dobro
doći i ini poučni članci, kojimi se može povećati znanje naših članova
lugara, odnosno unapriediti njihov boljak.


Unatoč promjeni u uredničtvu izlaziti će list u istoj formi i nadalje
u Zagrebu. Samo što se prinosa, rukopisa i t, d. namienjenih štampi
tiče, umoljavaju se gg. članovi i suradnici, da izvole iste neposredno slati
na urednika g. profesora Ivana Partaša u Križevce, dočim neka se glede
uplate članarine, reklamacije pojedinih brojeva, naručbe diploma i t. d.
izvole obratiti na podpisano predsjedničtvo (Zagreb, Rajnerova ulica, Šumarski
dom.)


U Zagrebu mjeseca prosina 1898.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šum. družtva.


Osobne viesti.


Imeuovailja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: šumarskog vježbenika Dragutina G ii r t h a kr. kotšumarom
kod kr. kot. oblasti u Jaski; abiturijenta šumarstva Jovana
Simunović a privremenim šumarskim vježbenikom kod kr. kot. oblasti
u Slatini; abiturijenta šumarstva Dragutina Došen a privremenim šumarskim
vježbenikom kod kr. žup. oblasti u Gospiću; abiturijenta šumarstva
Vilima Čmeli k a privremenim šumarskim vježbenikom kod
kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove; računarskog oficiala Matu
K 0 p i ć a protustavnikom i računovodjom kod imovne obćine brodske.


Preiuještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je premjestiti: kr. kot. šumara Gjuru C e s a r i ć a od kr. kot.
oblasti u Jaski kr. županij. oblasti u Požegi i povjeriti mu obavljanje
poslova županijskog šumarskog izvjestitelja; šumarskog vježbenika Vinka
P a č n i k a od kr. žup. oblasti u Varaždinu kr. žup. oblasti u Ogulinu.


Družtvene viesti.


Srečani broj „Šumarskoga lista". Pošto je već u odborskoj
sjednici od 2. listopada 1898. g. odbornik i urednik družtvenog organa
Josip Kozarac stavio pređlog, da u proslavu otvorenja šumarskoga doma