DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


ipak je nuždno, da se naznači broj stabala za razrede od
6^0 cm.


Prema tomu treba ovaliova skrižaljl^a da još izkazuje
drvnu gromadu i broj stabalah od 16 do 21 cm. promjera,
zatim od 22 do 27 cm. promjera, ter od preko 27 cm. promjera.


Prema potrebi možemo još popuniti opis sastojine s ovimi
podatci kao: oznakom zemljopisnog položaja, podatci o oporezovanju
i javnih teretih, posjedovnom stanju i t. d.


Na ovaj način ćemo dovršiti predradnje, a na temelju tih
predradnja sliedi glavno uredjenje bududeg gospodarstva, kako
se to iz sliedećeg razabire. (Nastavit će se).


P. n. gg. članovom na znanje.
Promjena u uređničtvu. Vriedni urednik našeg družtvenog organa
g. drž. nadšumar Josip Kozarae opetovano je izrazio želju, da ga
upravni odbor rieši uređničtva i to s više razloga. Jedan od glavnih
razloga je taj, što želi na polju naše liepe literature — u kojoj, kako
je obće poznato, slovi kao jedan od najboljih hrvatskih pisaca — raditi,
a to mu je upravo nemoguće bilo, dok je uz mnogobrojne poslove
svojeg službenog djelokruga, još i družtveni organ »Šumarski list« i
>Lugarski viestnik« uredjivati morao. Nije od manje važnosti i drugi
razlog, s kojeg želi uredničtvo napustiti, a to je slabo zdravlje, koje ga
nuka, da svoje sile po mogućnosti štedi


Pošto je g. nadšumar Josip Kozarae preporučio za svojeg nasliednika
u uređničtvu g. profesora Ivana Partaša, a i nadalje obećao kao
revan suradnik svoju pomoć, to je upravni odbor uvažio njegove doista
temeljite razloge u sjednici od 2. listopada 1898. i primio njegovu ostavku
— izraziv mu za liepo uredjivanje lista zapisnički najtopliju hvalu —
te povjerio g. Ivanu Partašu, profesoru šumarstva u kr. gospodarskom i
šumarskom učilištu u Križevcih, uredničtvo družtvenog organa »Šumarskog
lista« i »Lugarskog viestnika« počam od g. 1899.


Izričuć odstupivšem uredniku za trud, kojega je uložio uređjivanjera
družtvenog organa u obće za družtvo, ponovno svoju najtopliju hvalu,
umoljava podpisano predsjeđničtvo p. n. gg. članove, da izvole novoga
urednika krepko podupirati u njegovom nastojanju oko povjerene mu