DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— -40 —


.h _ e) drv^flu gromađu sastojiue, akoj´e starija od "/^ obhddne dobe;


,i\.ni f);prQpise i pravila vbududeg gospodarenja za razdobje od
1 —15 godina, naročitim obzirom na pravac i obsežnost sječe,
budućeg pomladjivanja i njege šume (čišdenja, proredjivanja,
okresivanja i t. d). Ove odredbe moraju izriČno ustanovljene
biti za sastojine, koje nisu premašile doba od °/2, budući će o
tomu zavisiti potrajnost šumskih užitaka, a i same šume.


U pogledu samog proredjivanja ima se odrediti i vrst
drveća, kao i sami sortimenti, koji se kane iz buduće sastojine
iztriebiti;


g) prema okolnostim dobrotu stojbine, koja, kako je prije
spomenuto, nije od bitne zamašnosti, nu na koju se naročito
obazirati valja ako kariimo vrst drveća izmjeniti, i ako želi
taksator već u napred opredieliti vrsti drveća, koje se u buduće
na pojedinoj stojbini uzgajati imaju.


Skrižaljku sastojina izpuniti ćemo sa podatci bilježaka i
Jklupiranja tečajem predradnjah sabranih, a ista se sastojati
ima.iz-.;. ,, :;. .j.^;;;,v,_;, : ; _..,. ^-..-,;..^.,.;... ^


a) tekućeg broja odjela i podođjela (odsjeka). Odjeli mogu
se označivati sa rimskim i arabskimi brojevi, a pododjeli sa
arabskimi brojevi ili sa slovi;


;2. opisa položaja, tla i stojbine;
" 3. površine obraslog i neobraslog zemljišta;


4. dobrote stojbine;
5. starosti;. . ;V,N. ,.
6. vrsti drveća;
7. drvne gromade po rali di po hektaru ili ukupno;
8. pravila budućeg gospodarenja; i
8. dospievajućeg užitka oznakom godine, površine i množine.
U prebornih se šumah manje pojedini dielovi izlučuju,
buduć su takovi u svojih potankostih bitno razlikuju i zato
se u obće u većih obsezih isti prosudjuju, pak su toga radi
ovakove izlučbe tu redje.


Prem je naznaka starosti kod prebornih šuma gotovo
suvišna, i već dovoljno da se naznači samo drvna gromada.