DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

drvede; 1-20 ha. 31—40 god. drvede; 3-92 ha. 41—.50 god.
drveće; 5-32 ha. 51—60 god. drvede; 7-54 ha. 61-7 0 god.
drvede, 0"83 ha. 71—80 god. drvede; ukupno 3006 ha.


Da ustanovimo srednju dobu cielokupnog uredjajnog područja
(gospodarstvene jedinice), to predpostavimo primjera radi, da je
prosječna doba 1—10 god. drveća = 5 godina, 11 —20 god.
drveća = = 15 godina i t. d., to sliedi da je


407 X 5 = 20-35
1-62 X 15 = 24-30
5-56 X 25 -= 139-00
1-20 X 35 = 42-00
3-92 X 45 = 176-40
5-32 X 55 = 292-60
7-54 X 65 = 490-10
0-83 X 0 = 0-00


ukupno = 1184-75 : 30-06 = 39-5 godina
srednja doba ciele šume, a ista podvostučena, odgovara pravilnoj
obhodnji, u ovom primjeru sa 79 godina, ili u okruglom
sa 80 godina.


U visokom šumarenju najkrada obhodnja neka bi bila u
boricih od 60 godina, u smrekvicih od 70 godina, i u
jelicih i bukvicih od 80 godina, i to po brežuljcih i u prigorju,
dočim se u velegorju obhodnja za kojih 20 godinah još
povisiti ima.


U nizkih šumah (namjenjenih lih proizvodnji gorivog drva),
može se obhodnja sniziti i do 10 godina, akoprem bukva ipak
iziskuje višu obhodnju.


7. Skrižaljkasastojina.
Po dovršenoj procjeni sastavlja se skrižaljka sastojina,
t.
j . opis šume, koji sadržaje:
a) ime sastojine (diela);
b) površinu iste;
c) opis tla, stojbine i sastojine;
d) starost sastojine;