DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 38 —
pomnožiti, a proizvod sa ukupnom površinom podieliti, i tako
pronaći pravi popriečni prirast.
Ovako ćemo postupati i u šumah, u kojih nalazimo razne
vrsti drveća sa bitno raznim popriečnim prirastom.


U prebornih šumah ima se prosječni prirast opredieliti
pojedince po stablu. U tu svrhu treba ustanoviti prosječnu
starost za stabla od 6 do 6 cm. razlike u promjeru. Drvna
gromada svih stabala od 6 do 6 cm. a promjeru, podieljena
sa dobom, daje nam prirast tih stabala, a isti, podieljen sa
brojem stabala, daje nam popriečni prirast po stablu.


6. O b h o d n j a.
Opređieljenje obhodnje ovisi od sastojinskih odnošaja, gospodarstvenoga
položaja i stanja šumoposjednika.
Mnoge se privatne i obćinske šume izrabljuju, a da obhodnji
ni traga nije. Za ovakove šume ima taksator postupična
pravila u buduće gospodarenje uvadjati, tako, da vlastnik šume
ne osjeti umanjenjenje ili pače i posvemašnju obustavu uporabe
šumskih užitaka, jer bi to jedilo vlastnika i moglo imati takovih
posljedica, da se ustanove gospodarstvene osnove nebi provadjale,
i tada bi se svaki trud samo izjalovio, a i svaki trošak
bi bio u tu svrhu uzaludan.
Povišenje obhodnje slično je kamatonosnom ulaganju glavnice,
koje kamate bi tek naši nasliednici uživali. Ovakovim je
štednjam vlastnik riedko kada sklon, gospodarstvene prilike
samog vlastnika riedko su takove, da bi on ovakove uštede bio
kadar bez uštrba podnositi.
S navedenih razloga ćemo zato u šumicah uvadjati kraće
obhodnje.
Utanačenje obhodnje ovisno je od razmjerja dobnih razreda,
koje ćemo u razmacih od 10 do 10 godina razlučiti polag
površine, koju zapremaju.
Proračunamo li pomoćju skrižaljke dobnih razreda srednju
dobu, to ista prilično odgova polovici najshodnije obhodnje.
Primjerice u Jednoj šumi obsiže 4-07 ha. 1—10 godišnje
drveće; 1-62 ha. 11—20 god. drveće; 5-56 ha. 21—30 god