DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


sastavku toga pravilnika dade uputa, odnosno obrazac valjanog


i uporabivog pravilnika.


Kada toga i nebi bilo, te kada bi odbori i znali u glavnom


sastaviti pravilnik, to bi oni ipak možda mnogo toga izpustili,


glede čega sam zakon propisuje, da odnosna ustanova ima


doći u pravilnik, te našto 6e nadzorne oblasti imati paziti, da


se iz pravilnika ne izpusti.


S toga je sjegurno mnogi šumar radostno pozdravio knjigu,


sto ju je nakladom Lav. Hartmana izdao g. 1898. zamjenik


kr. držav. odvjetnika g. Franjo Haladi, naime zakon od 25. travnja


1894. i od 1. svibnja 1895. sa odnosnimi provedbenimi na


redbami.


U toj knjizi otisnut je jedan ved postojeći pravilnik i


jedan obrazac pravilnika, koji je studija g. Haladija.


U toj studiji je I. dio veoma krasno obradjen, nu III. a


osobito II. dio je manjkav, te nikako ne može zadovoljiti šu


mara, jer manjkaju baš oni propisi, koje šumar smatra naj


potrebitijimi.


Radi toga sam u želji, da urednikom oko uredjenja zem-
Ijištnih zajednica, napose gg. šumarom olakšam posao, te da
njima i odborima zemljištnih. zajednica dadem na uporabu
obrazac pravilnika izradjen prema potrebama šumarske službe
i razumnoga šumskoga gospodarstva, izradio niže navedeni
pravilnik.


Pri sastavku držao sam se razporeda Haladijeve studije,
jer taj razpored smatram sasvim dobrim, te sam u obće tu
studiju u mnogomu upotrijebio — mjestimice dapače doslovno.
Naročito sam to učinio u I. dielu.


Pri izradbi II. i III. diela osvrtao sam se najviše na šumarske
odnošaje i prilike županije modruško-riečke, kao m.eni
najpoznatije.


Biti će s toga da se svi paragrafi ovoga pravilnika neće
moći doslovno primjeniti na sve zemljištne zajednice naše domovine,
nu praktičan šumar lahko će pojedine paragrafe promjeniti
i nadopuniti prema šumarskim odnošajem i potrebama
svojega kraja.