DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 ´
Stezni se broj približno opredieli iz stečenog izkustva ili
pomo<5ju tudjih, odnošajera procjenbenog područja približno
odgovarajućih podataka.


Ako je pako sastojina veoma raznog uzrasta, to ćemo
ustanoviti više razreda debljine, i u svakom razredu ćemo
visinu od više stabala opredieliti.


Primjerice kod dva razreda debljine, uzeti ćemo stabla
do 16 cm. promjera u jedan razred, ostala u drugi, a u svakom
razredu ćemo opredieliti visinu od više stabala, a iz ovih visina
prosječnu visinu.


Ako se u kojoj sastojini nalaze razni dobni razredi hrpimice,
i ako nisu starije hrpe valjano izlučene, to ćemo klupirati
samo one hrpe, koje su starije od "/s, dočim se na mladje
hrpe obazirati ne treba.


- Kod većih dobnih razlika i kod raznih visina stabala
izklupiranih hrpa valja se poslužiti sa više razreda debljine i
visine, koji se moraju posebno procjeniti.
Tako isto možemo postupati i sa sastojinama, u kojih su
starija stabla razštrkana, kao što su u šumah, u kojih se je
prebiranjem sjeklo, zatim u šumah, u kojih su zaostala prestara
stabla od prvašnjih sječa; kao što su sjemenjaci u oplodnoj
sječi, ter nadstojno drveće u srednjih šumah.


Ovakova se,stabla, koja nadmašuju "/s, moraju klupirati.


Razrede debljine valja uzeti od 6 do 6 cm. promjera, a
za svaki razred treba ustanoviti prosječnu visinu, dočim obličak
moramo ustanoviti prema prednavedenom za 3% manjim, ako
su stabla nizke krošnje, prama stablima iste starosti u sklopljenih
sastojinah.


Konačno se za svaki razred debljine, kružne plohe sa
prosječnom visinom i obličkom pomnože, i tako ustanovi drvna
gromada.


Nizku ćemo šumu najjednostavnije urediti razdiobom šumske
površine na jednake sječine bez svakog obzira na drvnu gromadu;
ili ćemo se kod ovakovog uredjenja poslužiti jur stečenim
izkustvom o drvnom prihodu, kojeg su takove šume
kadre davati.