DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 34 -


Za ostale dielove, koji premasiše polovicu dobe obliodnje,
valja točnije starost ustanoviti.


Ovakovo ustanovljenje starosti ima se protezati na približno
jednake sastojine, dakle izriČno u takovih šumah, u kojih
se je vodila redovito čista ili oplodna sječa.


U šumah pako, u kojih je drvede razne starosti, ustanovljuje
se mješavina dobnih razreda po stablih ili hrpimice.


Po stablih se naročito mješavina dobnih razreda ustanovljuje
u šumah, u kojih se gospodari prebornom sječom a
hrpimice u onih, u kojih je zavedena čista hrpimična sječa.


Ako se dosadanje gospodarenje pridržati ima, tada nam
se valja držati sliededih pravila.


a) Mješavina hrpimična za one dobne razrede, koji premasiše
polovicu dobe obhodnje, neka se ustanovi kod izlučivanja
pojedinih šumskih dielova posebice, a posebice za mladje dobne
razrede, ili se pako površina hrpa kod starijih dobnih razreda
procjenom od oka ustanovi, a starost — odnosno prosječnina
dobe — prema prednapomenutom načinu opredieli.


Ako primjerice u jednoj porastlini jedan odjel od 15 ha.
zaprema 8 hrpa starijeg drveća, to se tada procjenom od oka
ustanovi pribUžna površina pojedinih hrpa, dočim se ukupna
površina u bilježnicu upiše, uzmimo sa 0-8 ha.; zatim se
starost od tri hrpe opredieli i prosječnina ustanovi, ter se još
konačno procieni starost mladjih dobnih razreda. Primjerice
Za površinu od 0*8 ha. sa 65 godina, a za 0-7 ha. sa 30 godina.
Kod budude pako procjene drvne gromade, uzeti de se
u obzir samo drvna gromada starijih dobnih razreda.


b) U šumah, u kojih se provadja preborna sječa, ne može
se starost ciele sastojine ustanoviti, i zato se uredjenje gospodarenja
u ovakovih šumah razlikuje od onog, u kojih je zavedena
koja druga vrst sječe.


U ovakovih se šumah mora ustanoviti promjer u prsnoj
visini, što ga prosječno stabla od starosti "2 mjere, t. j . nadpolovične
dobe obhodnje.


Primjerice u sastojim sa 100-godisnjom obhodnjom može
50-godišnje stablo mjeriti u prsnom promjeru prosječno 17 cm.