DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


vila gospodarenja, koja su ipak svakomu šumaru, kao smrtniku
i nemodniku protiv prirodnim nepogodam nedogledna.


Na temelju ovakove bilježnice, polazi taksator za daljnjom
geometrijskom radnjom, da sastojinske razlike uredjajnog si
područja točn o ustanovi.


Na temelju ove geometrijske izrade, sastavlja taksator
nacrt, u kojemu ima sliku budućega gospodarenja, i u kojemu
je pojedine dielove uredjajnog područja sa tekučimi brojevi
označio, a u koliko je nuždna razdioba pojedinih djelova u
pododjele, to ovisi o samoj uvidjavnosti taksatora i obsežnosti
uredjajnog mu područja, a prema tomu i o daljnjoj svrsi budućeg
gospodarenja i vladajućih mjestnih prilika, akoprem u šumicah
razdielenje u odjele prave svrhe ne ima.


2. Vrst uzgoja.
Za promjenu uzgoja riedko će se kada taksator morati
odlučiti i za takovom poseći, već će u pravilu pri držati uzgoj,
koji je jur od prvo zaveden.


U visokom šumarenju uvadjamo prema okolnostim obično
čistu sječu ili ćemo zavesti čistu sjeČu hrpimičnu, tako da
uporabljujemo najstarije djelove u sastojini.


Ovakovom sječom odgajamo sastojine razne starosti, koje
naročito odoljevaju nepogodam od vihra.


Neurednom prebornom sječom vaditi ćemo po cieloj sumi
pojedina stabla najveće vriednosti, ili pojedina stabla, koja su
nam u stanovitu svrhu baš potrebna.


Ovu sječu možemo naročito rabiti u bukvicih i jelicih,
ter u takovih smrekvicih, u kojih pada godimice više od
800 mm. uzdušnih oborina, kao i u mješovitih porastlina tih
vrsti drveća.


Na nepovoljnoj stojbini zamjenjuje prebornu sječu hrpimična
čista sjeČa, s kojom se pomladjivanje pospješuje uslied
izdašnog upliva svjetla i oborina.


I ova sječa umjestna je samo u bukvicih i smrekvicih,
i to na snažnom svježem tlu.