DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


Imajući gornje četiri točke pred očima, taksator će ponajprije
obidi sve medje šume i njezinih dielova, da uzmogne po svom
sudu, okularnoj procjeni i mjerenjem na korake ustanoviti u
obće sve naravne i umjetne razlike u sastojini i takove u nacrt
prenieti, kao: trajne puteve, potoke, jarke, strane, prosjeke,
njive, gradjevine, lokve i t. d.


Na ovaj način stvorio si je taksator pregledmi sliku uredjajnog
si područja, u kojoj ove razlike, naime pojedine raznolike
dielove, označi sa tekučimi brojevi, i to radi opisa sastojine,
kojeg sastavlja ovako:


a) oznakom (brojem) izlučenog diela;


b) opisom položaja i tla. Položaj neka se opiše, uz oznaku
strane svieta, prema kojoj je nagnut, sa izrazom: ravan, nagnut,
strm, prestrm i tomu slično, a opis tla sa oznakom; močvarno
kamenito, ilovasto, pjeskovito, snažno, duboko, rahlo i t. d.;


c) dobom sastojine;


d) naznakom vrsti drveća.


Smjesa se ustanovljuje desetinkama (ne izpod O´li drvne
gromade pojedine vrsti, dočim se ustrkana vrst n opisu samo
napomene;


e) ustanovljenjem osebina sastojine, naročitim obzirom na
zdravo, bolježljivo ili zaliirujuće i bolestno stanje uredjajnog
područja i pojedinih mu dielova, kao i na okolnosti unapredjujude
ili otegoćujude budude gospodarenje, i tomu slične vladajude
obstojnosti, i napokon;


f) odredbami i pravili budućeg gospodarenja.


Ove odredbe imaju se i^riČno protezati na prvo desetgodište,
i to naročitim obzirom na njegu i gojitbu sastojine
(čišćenje, proredjivanje, popravci u gojitbi i sastojini, odvodnja itd.).


Taksator se ima u tu svrhu poslužiti u prvom redu svojom
bilježnicom, a u istu će si naročito imati da bilježi po svojoj
uvidjavnosti za buduće gospodarenje one podatke, koji imadu
gospodarenju tomu biti kažiputom.


Naprvo je jur spomenuto, neka se taksator kani ideaizma;
u radu mu imaju pred očima lebditi samo buduća pra