DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 30 —
Ako smo u posjedu starih šum. gospodarstvenih nacrta,
to možemo u predspomenutu svrhu i takove rabiti, i razdie-
Ijenjenje sastojina u glavne odjele i pododjele pridržati, koje
nam predočuju takovi nacrti, u koliko su naime isti, u tom
pogledu točni


Zatim treba ponajprije izviditi područne granice, i iste u
pomanjkanju točnih šum. gospodarstvenih nacrta, pomodju originalnih
katastralnih mapa ustanoviti.


Razdieljenje šume u odjele, ima se prilagoditi mjestnim i
stojbinskim odnošajem prema bitnosti, koja se tu u naravi samoj,
sama po sebi izražava.


Šumice se većinom izrabljivahu kroz više generacija, i to
obično bez svakog pravilnog sustava, a uslied ovakovog izrabljivanja
nastaše prema samoj dobi, vrsti drveća, tlu i načinu
samog gospodarenja, u sastojim mnoge raznolikosti glede obi´asta
starosti i inih odnošaja.


Ove razlike u sastojinah valja izlučiti, dakle u naravi izkolčiti
i ograničiti, tada izmjeriti i u nacrte ucrtati.


Ovakovo izlučivanje ima se naročito protezati:


a) na sastojine, koje su raznog uzgoja;


b) razne starosti. Mjerilom te starosti neka služi obličak
"U, pače °/io (0 = obhodnja) u staroj i starijoj pomstlini,
dočim su u mladjoj i veće razlike umjestne i dopustive;


c) na razlike vrsti drveća, i to naročito u odraslih porastlinah,
u koliko naime takove vrsti drveća približno čiste
sastojine tvore, ili ako su takove vrsti drveća od razne starosti
medjusobom izmješane.


Razlike u dobi do 25 godina valja iztaknuti u opisu sastojina
sa razmjerjem pojedine vrsti drveća i primjetbom, da li
se takovo starije drveće pojedince ili hrpimice u sastojini nalazi.


d) na razlike stojbinske dobrote, naročitim obzirom na
njezine sastavine i položaj (klisure, strane, ravnice, močvare i t. d.
koli i na minimalnu veličinu, do koje je uputno ovakove izlučbe
provadjati. Ista ovisi o veličini šume koja se uredjuje, i
neka se u pravilu ne proteže na površine izpod 500 m".