DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


crpsti i uporabljivati ima i smije, a da se samo stanje šume
uz to još unapriedi, obzirom na vrst uzgoja vrst drveća, gojitbu
i šumske nuzužitko.


U tom pravcu se mora šumar taksator naročito obzirati
na sadanju rodovitu snagu šumskog tla, ter na sadanje stanje
porastlina i njihovo razdielenje, a kaniti se svakog idealizma.


Gospodarstvena se osnova mora zato sastojati iz dva glavna
diela, i to :


A) Iz opisa sadanjeg stanja šume.


B) Iz proračuna sječivog prihoda, i utanačenja pravila za
buduće gospodarenje.


A) Opis sadanjeg stanja sume.


Ovaj se opis sastoji iz :


1. veličine i razdieljenja šume;
2. vrsti uzgoja;
3. starosti sastojina;
4.. drvne gromade onih sastojina kojih je sadanje doba
veće od polovice poprimljene obhodnje;


5. popriečnog prirasta;
6. obhodnje, i
7. ski´ižaljke sastojina.
1. Veličina i razdieljenje sume.
Pomodju katastr. posjedovnih listova i katastralnih mapa,
imadu se pregledovidno ustanoviti za pojedino uredjajno područje
sve šumske, i ine u šumi ležeče zemljištne čestice sa
odgovarajućom im površinom i to zasebice i ukupno.
Priskrbiv si kopiju iz katastr. mapa, u kojoj su ucrtane
medjašne granice pojedinih cestica, kao i putovi, gradjevine i t. d.,
služiti će nam ista kao gospodarstveni nacrt šume kod daljnih
radnja.
Ako bi nam bio oblik (format) katastr. mapa neprikladan,
to reducirajmo nacrt na povoljnu mjeru pomoćju pautographa,
ili u slučaju nužde pomoćju šestila i ravnala ili što je još najbolje
pomoćju odgovarajuće kvadratne mreže.